Suzanne Ahlkvist

070-581 86 17

E-post

Suzanne Ahlkvist är utbildad ekonom och har arbetat inom ekonomi och även som ombudsman i reumatikerdistriktet i Uppsala län.