Om oss

Reumatikerförbundet har arbetat för att de med reumatiska sjukdomar får ett bra och aktivt liv och stött forskning för att finna lösningen på reumatismens gåta sedan 1945. Vi har kunskap som ingen annan om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.

Lokal föreningsverksamhet

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation med 174 föreningar indelade i 24 distrikt. Nära 50 000 personer är medlemmar. Vi driver frågor, vi tar initiativ, vi mobiliserar och vi inspirerar. Du kan hitta våra distrikt och föreningar och läsa om deras verksamhet genom att klicka här.

Kunskap som lindrar

Vi förmedlar viktig och aktuell kunskap om reumatiska diagnoser här på webben. Som medlem får du möjlighet att öka dina kunskaper via föreläsningar, träffar och aktiviteter av olika slag. Vårdpersonal erbjuds erfarenhetsutbyte i patientskolor, där lokala reumatikerföreningar arbetar i samverkan med flera yrkesgrupper inom primärvården.

Påverka beslutsfattare

Reumatikerförbundet, våra distrikt och föreningar ser också att det är viktigt att påverka myndigheter, beslutsfattare för bra vård och ett mer tolerant arbetsliv. Det gör vi genom att driva för oss viktiga frågor gentemot, politiker, sjukvården, forskningsvärlden och läkemedelsföretagen.

Aktuella frågor:

  • En mer patientcentrerad vård och där patienten har sin självklara roll som medskapare.
  • Vård och behandling ska inte skilja sig åt vare sig det handlar vilket landsting man tillhör eller vilken typ av diagnos man har.
  • Vi vill även se en mer inkluderande arbetsmarknad, med flexibla arbetsplatser och ett stödjande sjukförsäkringssystem.

Stöd till forskningen

Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning. I vår vetenskapliga nämnd granskas alla ansökningar om forskningsanslag och förslag lämnas till förbundsstyrelsen om hur medlen ska fördelas.

Vi har även ett forskningsråd som är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer och insamling av pengar till fonden.

Genom förbundets nära kontakter med forskningen får förbundet, och med det också medlemmarna, de senaste kunskaperna om diagnoserna och dess behandling.

Unga Reumatiker

Reumatikerförbundet har ett nära samarbete med Riksorganisationen Unga Reumatiker. De arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna från 7–32 år med en reumatisk diagnos.

Barn över sju år organiseras av Unga Reumatiker medan barn upp till sju år och deras föräldrar är en grupp som representeras av Reumatikerförbundet. 

FRII:s kvalitetskod

Reumatikerförbundet är medlemmar i FRII och tillämpar därför FRII-koden, en kvalitetskod för organisationer som bedriver insamling. Syftet med koden är att öka kvaliteten och öppenheten i FRIIs medlemmars verksamhet. Det ger också dig som givare ytterligare trygghet vetskap om att din gåva används på rätt sätt. Du kan läsa vår effektrapport nedan.

Reumatikerförbundet gör mer

  • Som medlem i Reumatikerförbundet har man möjlighet att få olika former av bidrag och stipendier.
  • Vi sätter även vår "stämpel" på produkter godkända som "Lättöppnad förpackning" av Reumatikerförbundet.
  • Förbundet deltar aktivt i den internationella utvecklingen via deltagande i både nordiska, europeiska och världsomspännande organisationer kring reumatiska sjukdomar.

Relaterade artiklar

Visa fler