Ansökan kommunikatör

Arbetsprover

Vi vill gärna att du visar prov på dina färdigheter genom att göra dessa två arbetsuppgifter:

  • Skriv en artikel för hemsidan baserad på valfri artikel i vår forskningsrapport. Format Word. Motivera gärna kort med en kommentar i slutet av artikeln hur du resonerat kring målgrupp och kanal när du bearbetade texten.
  • Utforma en flyer för Reumatikerförbundets deltagande i Sweden Bike Expo 18-20 mars. Format A5. Flyern ska uppmuntra att bli medlem. Målgrupp besökare på mässan.

I bilagorna nedan hittar du forskningsrapporten samt vår logotyp.

Skicka dina arbetsprover tillsammans med CV och personligt brev till rekrytering@reumatikerforbundet.org

Lycka till!

Relaterade artiklar

Visa fler