Bulletinen för reumatiska systemsjukdomar

Tidningen Bulletinen bevakar frågor runt de reumatiska systemsjukdomarna. Artiklarna tar upp forskningsläget, personreportage, olika behandlingsmetoder, etc. Allt material skrivs av medlemmar i Reumatikerförbundet, men vi är noga med att alla faktatexter granskas av professionell vårdpersonal.

Prenumerationspriset är endast 120 kronor för fyra nummer per år. Du behöver också vara medlem i Reumatikerförbundet för att få prenumerera på Bulletinen. För prenumeration maila ditt namn och adress, samt medlemsnummer eller personnummer till annika.borglycke@reumatikerforbundet.org

Bulletinen har en egen facebook grupp. Här kan du gå med och bidra med kommenterar kring kommande tidning. Ris och ros. Allt är lika välkommet och utvecklande. Klicka här!

Du kan också mejla till redaktionen: bulletinen@reumatikerforbundet.org

Greta Thorén är Bulletinens chefredaktör.

I reumatiska systemsjukdomar ingår många diagnoser. Bulletinen bevakar främst nedan uppräknade diagnoser:

 • Behçets sjukdom
 • Churg-Strauss syndrom
 • Cogans syndrom
 • Dermatomyosit
 • Granulomatös polyangit (Wegeners)
 • Henoch-Schönleins purpura
 • Hypokomplementär urtikariell vaskulit
 • Inklusionskroppsmyosit
 • Kawasakis sjukdomKryoglobulinemisk vaskulit
 • MCTD - Mixed connective tissue disease
 • MPA - Mikroskopisk polyangit
 • Polyarteritis nodosa
 • Polymyalgia reumatika (Jättecellsarterit)
 • Polykondrit
 • Polymyosit
 • Primär cerebral angit
 • Sjögrens syndrom
 • Systemisk skleros/sklerodermi
 • SLE – systemisk lupus erythematosus
 • Systemisk vaskulit
 • Takayasus arterit

Temporalarterit (se även jättecellsarterit)

Relaterade artiklar

Visa fler