Nummer 1 - 2013

Du möter Roger som har vaskulit och får fakta om granulomatös polyangrit, GPA, tidigare kallad Wegeners. Att ha mång olika diagnoser är kanske extra hårt. Om det berättar Gunilla.

Relaterade artiklar

Visa fler