Nummer 3 – 2017

Hur fungerar arbete och reumatisk sjukdom? 

Detta nummer av Bulletinen visar hur viktigt arbete och trivseln på arbetsplatsen är. "Själv känner jag mig privilegierad som får arbeta på Reumatikerförbundet och att jag får arbeta med forskning som ligger mig så oerhört varmt om hjärtat", skriver Yvonne Enman, forskningshandläggare på Reumatikerförbundet. 

Men att att kombinera sin yrkesroll med reumatisk diagnos kan vara tufft. Bulletinen berättar.

Relaterade artiklar

Visa fler