Nummer 2 – 2016

Spelar utseendet någon roll? Frågan kan uppfattas som kontroversiell, men när Bulletinen la ut den på nätet vällde svaren in. I detta nummer ägnar sig Bulletinen åt att diskutera kring den uppmärksammade frågan. 

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Relaterade artiklar

Visa fler