För forskare

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Reumatikerförbundet delar tillsammans med Pfizer AB varje år ut ett stipendium till minne av professor Nanna Svartz på 50 000 kronor. 

Reumatikerförbundet delar även varje år ut ett pris till vårdforskning på 25 000 kronor.

Vid frågor kontakta forskningshandläggare, Yvonne Enman.

Reumatikerförbundets ansökningswebb för forskningsanslag som delas ut 2019 är nu stängd. Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Den 30 september 2018 var sista ansökningsdag. Stort tack för alla ansökningar som kommit in!