För forskare

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Det är en fördel med brukarmedverkan i projekten. Nu är ansökningswebben för forskningsanslag som delas ut 2018 stängd för denna gång.

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Syfte: Att stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi, genom att uppmärksamma och belöna ett multiprofessionellt utvecklings- eller förbättringsarbete som under det senaste året har visat, eller på goda grunder kan antas minska, risken för vårdskador.

Reumatikerförbundet delar tillsammans med Pfizer AB varje år ut ett stipendium till minne av professor Nanna Svartz på 50 000 kronor. 

Reumatikerförbundet delar även varje år ut ett pris till vårdforskning på 25 000 kronor.

Vid frågor kontakta forskningshandläggare, Yvonne Enman.