För forskare

Forskning för ökad kunskap

Reumatikerförbundet stödjer forskning som syftar till att minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar och som ökar livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom. Förbundet stödjer också forskning som syftar till att förebygga reumatisk sjukdom. Vi vill ge ökade medel till forskningsprojekt som motsvarar kraven när det gäller vetenskaplig kvalitet. Långsiktighet i tilldelningen av anslag kommer att prioriteras och flerårsanslag har införts i ansökningsomgången.

Reumatikerförbundet stödjer forskning som präglas av

  • Långsiktighet
  • Är patientnära
  • Belyser riskfaktorer
  • Behandlar individens aktivitet och delaktighet i samhället

Det är också viktigt att stödja forskning om

  • Sjukdomsmekanismer
  • Diagnos- och utvärderingsmetoder
  • Behandlingseffekter
  • Läkemedelseffekter
  • Komplexa vård- och rehabiliteringseffekter
  • Hälsoekonomisk forskning 

Forskningspartner en självklarhet

Synen på brukare och patienter ändras och det blir alltmer uppenbart att brukarens och patientens kunskap är en viktig källa för att utveckla olika verksamheter inom vård och forskning. Reumatikerförbundet vet hur det är att leva med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Därför ska fler modeller och exempel lyftas fram för forskningspartner och brukarinflytande som kan tillämpas inom både vård och forskning. År 2018 är forskningspartners medverkan en självklar del i vård och forskning.
Är du forskare och intresserad av en forskningspartner och vad en forskningspartner kan bidra med , kontakta forskningsavdelningen på forskning@reumatiker.se


Mer information om ansökning för medel till forskning finner du på följande länkar

Reumatikerförbundets ansökningswebb för forskningsanslag

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Mer information om ansökning till olika stipendier finner du på följande länkar

Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium

uppdaterad 2019-05-17

Relaterade artiklar

Visa fler