Stig Thunes fond

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning
inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade
doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Brukarmedverkan är meriterande.

Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Vårdforskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt. 

Ansökan ska göras på speciell blankett som finns nedan. Vid fortsättningsansökan används även Bilaga 3.

Tack för era ansökningar. Beslut om utdelning kommer att tas under december månad. 

För mer information kontakta Forskningsavdelningen. 
E-post: forskning@reumatiker.se

Telefon växeln: 08-505 805 00

Relaterade artiklar

Visa fler