Stig Thunes fond

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning
inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade
doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Brukarmedverkan är meriterande.

Ansökan ska göras på speciell blankett som finns nedan. Vid fortsättningsansökan används även bilaga 3.

Sista ansökningsdag den 1 oktober 2017. Poststämpels datum gäller. 

För mer information kontakta Yvonne Enman 
E-post:  yvonne.enman@reumatikerforbundet.org
Telefon
: 08-505 805 41

Relaterade artiklar

Visa fler