Sök forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundets ansökningswebb för forskningsanslag som delas ut 2020 kommer att öppna måndagen den 24 juni. Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Den 30 september 2019 är sista ansökningsdag. 

Varmt välkommen att ansöka! 

Observera flera nyheter i ansökningssystemet som kommer att förenkla för Dig.

Du kan:

  • Ansöka om forskningsanslag för ett eller två år.
  • Med Bank Id signera projektets etiska prövning och behöver därmed inte skicka in kopior.
  • Med Bank Id signera bekräftelse av din ansökan och rekvisition av anslag.
  • Fortfarande skriva ut papperskopior och skicka med posten om du föredrar detta.
  • Endast vara huvudsökande för en ansökan men vara medsökande i flera ansökningar.

Så går det till – Vetenskapliga nämnden

Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd kommer att granska ansökningarna i början av 2019 och därefter föreslå utdelning till Förbundsstyrelsen som sedan tar beslut under våren 2019. Här kan du se de projekt och deras huvudansvariga som beviljades forskningsanslag 2019.

För att komma till ansökningswebben, gå in här https://www.researchweb.org/is/reuma

För vidare info:
Mejla till
forskning@reumatiker.se

uppdaterad 2019-05-17

Relaterade artiklar

Visa fler