Manual

Innan du söker anslag – viktigt!

Du måste lägga in ditt personkort i systemet. Om du har handledare eller medsökande gäller samma sak för dem. CV ska läggas in via personkortet (och inte skickas med som bilaga). 

OBS! Två personer kan inte ha samma e-postadress. Lägg in andra personer via ansökningsblanketten eller via startsidan (genom att logga ut och sedan skriva in dig med deras namn). Hoppa över punkten ”organisationskod” – den gäller inte oss. När dessa personer läggs in, får de också ett mail om att inläggningen skett, oberoende av vem som lägger in dem. När sedan din ansökan mailas in till Reumatikerförbundet får även handledare och medsökande ett mail om att de står med som medsökande respektive handledare.

Din ansökan är inte synlig för andra som går in i systemet, endast för Reumatikerförbundets administratörer, granskarna i Reumatikerförbundets Vetenskapliga Nämnd och de som ytterst ansvarar för hela datasystemet. Det är alltså inte en offentlig handling hos oss. Dock kan dina medsökande och handledare se ansökan. 

När du skickat in ansökan per mail får du automatiskt upp en blankett. Skriv ut den och skicka in med underskrifter av dig, din chef och eventuell handledare inom 14 dagar efter den 30 september (senast den 14 oktober). Om din etikansökan ännu inte är godkänd skicka ändå in blanketten och komplettera senare.

Beslut om anslagsfördelningen kommer under tidig vår. Blankett 2; Rekvisition av Forskningsanslag finns på ansökningswebben.

Om du klipper och klistrar använd gärna RTF-filer. 

För mer information kontakta Yvonne Enman 08-505 805 41. 

• Länk till Allmänna ansökningsbestämmelser

VI SER GÄRNA BRUKARMEDVERKAN I FORSKNINGSPROJEKTEN!

Reumatikerförbundet arbetar för att de som forskningen berör ska få bättre möjligheter att bidra till denna. Ett samarbete mellan forskare och brukare ger ofta väldigt positiva effekter, både för forskare och för brukare. För forskare kan ett samarbete med våra forskningspartners tillföra nya perspektiv från den som faktiskt lever med sjukdomen. 

Reumatikerförbundet har under tre år haft ett projekt för att ta fram en modell för brukarmedverkan i den medicinska forskningen. Projektet är nu avslutat och modellen kommer att leva vidare inom ramen för den ordinarie forskningsverksamheten.
Vi har hittills utbildat 22 medlemmar som nu är forskningspartners, och utbildar nya varje år. De deltar i olika medicinska forskningsprojekt och representerar brukarkompetensen i de olika forskargrupperna.

Genom samarbetet med våra forskningspartners får du också nya möjligheter att sprida kunskap om din forskning. Hos oss är intresset för forskning stort. Våra forskningspartners kommer också att läsa en del av ansökningarnas sammanfattningar, varför utformningen av dessa på populärvetenskaplig svenska är extra viktigt.

För mer information, kontakta Kristin Blidberg tel: 08-505 805 29.

Besök också www.brukarmedverkan.se.

Eulars rekommendationer om brukarmedverkan i forskningen finns publicerade i Annals of the Rheumatic Diseases 2011;70:722-726.

Relaterade artiklar

Visa fler