Stipendium

Reumatikerförbundet har tre olika stipendier som vänder sig till olika professioner och kliniker.

Nanna Svartz

Varje år delar Reumatikerförbundet tillsammans med Pfizer AB ut ett stipendium till minne av professor Nanna Svartz på 150 000 kronor. 

Vårdforskningsstipendiet

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett pris till vårdforskning på 25 000 kronor.

Patientsäkerhetsstipendium

Reumatikerförbundet delar tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening ut ett patientsäkerhetsstipendium till en eller flera kliniker/enheter.  

---

Vid frågor kontakta forskningsavdelningen

Uppdaterad 2019-01-24

Relaterade artiklar

Visa fler