Till Nanna Svartz minne

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

Vid bedömningen läggs stor vikt vid motiveringen. Stipendiaten får vara senior, men ska vara fortsatt forskningsaktiv. Forskningsmeriterna ska vara goda oavsett om stipendiaten är tidigt eller i ett senare skede av sin forskning

Forskning i nära samverkan med reumatiker/patienter (en så kallad forskningspartner) prioriteras. Stipendiet är i år 150 000 kronor och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den stipendiebelönade insatsen. Utdelningen för 2019 sker under Reumadagarna i Falun den 11-13 september. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom utbildning eller studieresa.

Nomineringstiden har gått ut för 2019.

Stipendiater genom åren:

2019 Inger Gjertsson samt Christopher Sjöwall
2018 Meliha C Kapetanovic
2017 Iva Gunnarsson 
2016 Kaisa Mannerkorpi, Göteborg
2015 Elisabet Svenungsson, Stockholm
2014 Stefan Bergman, Halmstad
2013 Pierre Geborek, Lund
2012 Solveig Wållberg Jonsson, Umeå
2011 Charlotte Ekdahl, Lund
2010 Lennart Jacobsson, Malmö
2009 Hans Carlsten, Göteborg
2008 Tore Saxne, Lund
2007 Eva Kosek, Stockholm
2006 Thomas Skogh, Linköping
2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå
2004 Christina Opava (fd H. Stenström), Stockholm
2003 Ingiäld Hafström, Stockholm
2002 Ingrid Lundberg, Stockholm
2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund
2000 Björn Svensson, Helsingborg
1999 Kerstin Eberhardt, Lund

- - - 

Uppdaterad 2019-11-08

Relaterade artiklar

Visa fler