Vårdforskningsstipendium

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium på
25 000 kronor.

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kronor. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/ rörelseorganens sjukdomar.

Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta med mera. Priset delas ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma i juni.

Stipendiat 2018 Malin Regardt

Motivering:
Malin Regardt är leg. arbetsterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset och har regelbundet arbetat i myositteamet. Hon har arbetat kliniskt inom reumatologin sedan år 2000. Hennes kliniska arbete ledde fram till att hon började forska och till disputationen 2014 vid Karolinska Institutet, med avhandlingen ”Hand function, activity limitation and health-related quality of life in patients with polymyositis and dermatomyositis”

Det var Malins nyfikenhet på hur myositsjukdomen påverkar handfunktion, det dagliga livet och därmed livskvalitén, samt hennes ifrågasättande av litteraturen som säger att myosit främst påverkar stora muskelgrupper som ledde fram till forskningen och avhandlingen.

Efter disputationen har Malin fortsatt med forskning inriktad på handträning och handfunktion för individer med myosit. Hon deltar aktivt i och har en ledande roll i det internationella samarbetet OMERACT för att utveckla patient-rapporterade utfallsmått.

Hennes forskningsarbete har också vidgats genom medverkan i projektet 4D-artriter där Malin arbetar med projektet ”Patientens Egen Provhantering”.Där utvärderar hon hur vård och delaktighet påverkas både ur ett patient- och ett vårdgivarperspektiv.

Malin Regardt har varit drivande i utvecklandet av rehabiliteringsmodulen i Svenskt Reumatologiskt kvalitetsregister, SRQ.Modulen kommer i framtiden att möjliggöra registerbaserad vårdforskning på ett standardiserat sätt genom registrering av icke-farmakologisk behandling. Dessutom handleder Malin arbetsterapikollegor i vetenskapliga projekt och intar en klar akademisk ledarroll inom vårdforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset där hon nu är FoU-ansvarig inom det nya Funktionsområdet för arbetsterapi.

Nomineringstiden slutförd för 2018!

Stipendiater genom åren:
2018 Malin Regardt, leg. arbetsterapeut,Karolinska Universitetssjukhuset
2017 Sofia Hagel, leg. Fysioterapeut, Skånes universitetssjukhus, Lund
2016 Susanne Pettersson leg. sjuksköterska, Karolinska institutet 
2015 Björn Sundström, legitimerad fysioterapeut, Umeå universitet
2014 Ingrid Larsson, legitimerad sjuksköterska, Spenshult FoU
2013 Emma Swärdh, legitimerad fysioterapeut, Karolinska institutet
2012 Ingrid Thyberg, legitimerad arbetsterapeut, Linköpings universitet
2011 Ann-Charlotte Elkan, legitimerad sjuksköterska, Karolinska institutet
2010 Carina Thorstensson, legitimerad fysioterapeut, Spenshult FoU

Vid frågor kontakta

Yvonne Enmanforskningshandläggare

tel: 08-505 805 41

Relaterade artiklar

Visa fler