Artrosforskningsprojekt

Reumatikerförbundet fortsätter sin satsning på forskning kring artros. Även i år 2015 har 1 500 000 kronor delats ut i en extra utlysning. Nedan finner du de projekt som beviljats medel 2015 samt 2014.

Eva Ageberg
Docent Lunds universitet
300 000 kr
Kan muskler skydda knät och förhindra och/eller bromsa artros?

Maria Andersson
Doktorsexamen FoU-centrum, Spenshult
300 000 kr 
Detection and prediction of disease course in symptomatic non radiographic osteoartratis.

Hanna Isaksson
Docent Lunds universitet
300 000 kr
Funktionell bildanalys för att förbättra diagnostik av artros - en metod att utvärdera 2D-röntgenbilder i 3D.

André Struglic
Docent Lunds universitet
600 000 kr
Studier av biologiska processer som leder till artros och sökandet av nya biomarkörer för kliniska bedömningar.

År 2014 delades totalt 1 500 000 kr till projekten nedan i en extra utlysning.

Aisha Ahmed
Doktorsexamen Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Kartläggning av smärtmarkörer vid artros; samspel mellan perifera vävnader och central nervsystemetperipheral tissues and central nervous system.

Maria Andersson
Doktorsexamen FoU-centrum, Spenshult
100 000 kr
The natural course of knee osteoarthritis – a 20 year follow up of a middle aged population with chronic knee pain at inclusion, Spenshult cohort.

Eva Broström
Docent Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
150 000 kr
Funktionell utvärdering vid höft- och knäledsartros. Betydelse för patient och samhälle?

Leif Dahlberg
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
200 000 kr
Biomarkörer vid artros för kliniskt bruk

Bijar Ghafouri
Docent universitetssjukhuset, Linköping
250 000 kr
Hur skall lantbrukarnas sjukdomar i rörelseorganen kunna förebyggas?
Studier av bakomliggande sjukdomsorsaker och potentiella biomarkörer.

Charlotte Häger
Professor Norrlands universitetssjukhus, Umeå
200 000 kr
Knäfunktion efter främre korsbandsskada - genetisk predisposition, klinisk och laboratoriebaserad bedömning samt långtidseffekter i relation till behandlingsval, utveckling av artros och livskvalitet.

André Struglic
Docent Lunds universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Studier av biologiska processer som leder till artros och sökandet av nya biomarkörer för kliniska bedömningar.

Olle Svensson
Professor Norrlands universitetssjukhus, Umeå
200 000 kr
Molekylärgentiska och livsstilsrelaterade faktorer vid höft- och knäartros. Sammanställning av en protesdatabas för senare länkning till Västerbottens biobank.

Carina Thorstensson
Docent, Göteborgs universitet
100 000 kr
Upplevd patientnytta ett år efter artrosskola – betydelse av artrosinformatör, samsjuklighet och sociodemografiska faktorer.

Relaterade artiklar

Visa fler