Beviljade forskningsanslag

Tack alla ni som bidragit till Reumatikerfonden!

För att bedöma de ansökningar som kommer till fonden har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga nämnden.

Så här bedöms forskningsprojekten

För varje projekt vägs betydelsen för personer med reumatisk sjukdom in samt följande:

  • Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder.
  • Forskarens/handledarens kompetens.
  • Forskningsprojektets betydelse ur reumatologisk synvinkel, med särskild hänsyn till klinisk reumatologi.
  • Vetenskaplig rapportering för projekt som fått stöd tidigare (många projekt pågår i flera år).
  • Det sökta projektets behov av forskningsanslag från Reumatikerförbundet (många söker och får anslag från andra håll).

Nivån på anslagen säger inget om projektens kvalitet eller angelägenhetsgrad eftersom ett projekt kan få finansiering också från annat håll.

Stöd oss

Relaterade artiklar

Visa fler