2010

Tack alla ni som bidragit till Reumatikerfonden!

Totalt har 124 ansökningar inkommit på sammanlagt 81 miljoner kronor. Tillsammans har 74 ansökningar beviljats på 10 271 000 kronor från Reumatikerfonden samt nedanstående fonder och stiftelser.

Stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet:

Stiftelsen Gunnar Edströms forskningsfond 720 000 kr 
Holmdahl Rikard 550 000 
Klareskog Lars 170 000 

Stiftelsen Rudolf och Laila Cohns minnesfond 34 000 kr 
Bengtsson Anders 34 000 

Stiftelsen Emma Fernells minnesfond 27 000 kr 
Kleinau Sandra 27 000 

Stiftelsen Signe och NA Nilssons donationsfond 85 000 kr 
Arvidsson Susanne 10 000 
Söderlin Maria 75 000 

Stiftelsen Dagny och Sigvard Dagfors fond 131 000 kr 
Alfredsson Lars 131 000 

Stiftelsen Kristina Tidströms fond 22 000 kr 
Saxne Tore 22 000 

Stiftelsen Iris och Nils Andrés fond 352 000 kr 
Klareskog Lars 352 000 

Fonder hos Reumatikerförbundet:

Reumatikerfonden 6 301 800 kr 
Se specifika listan nedan 

Bror och Nina Edlings testamentsfond 305 000 kr 
Carlsten Hans 305 000

Avkastning från externa stiftelser och fonder:

Unga reumatikerfonden 500 000 kr 
Broström Eva 25 000 
Landgren Eva 200 000 
Lewander Per 100 000 
Lundvall Nilsson Anna 175 

Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne 316 000 kr 
Broström Eva 100 000 
Lewander Per 25 000 
Wahren-Herlenius Marie 191 000 

Ulla och Ronald Gustafssons donationsfond 300 000 kr 
Gunnarsson Iva 25 000 
Nordmark Gunnel 25 000 
Rönnblom Lars 200 000 
Svenungsson Elisabet 25 000 
Theander Elke 25 000 

Reumatiker i Samverkans forskningsfond 86 000 kr 
Andersson Maria 10 000 
Carlsten Hans 30 000 
Bokarewa Maria 26 000 
Bremander Ann 20 000 

Stiftelsen Anna-Lisa Holms fond 8 200 kr 
Bremander Ann 8 200 

Stiftelsen Sigrid Anderssons fond 420 000 kr 
Malmström Vivianne 120 000 
Rönnblom Lars 300 000 

Stiftelsen Anna och Emil Olssons fond 595 000 kr 
Lohmander Stefan 270 000 
Lundberg Ingrid 325 000

Testamentsgåva:

Arv till Skara Götenes Reumatikerförening 68 000 kr

Listan som följer presenterar samtliga projekt, ansvarig forskare samt beviljat forskningsstöd från eller genom Reumatikerfonden under 2010:

En randomiserad, kontrollerad, longitudinell studie betyder att en slumpmässigt uppdelad patientgrupp, jämförs med en kontrollgrupp ur samma grupp patienter, studeras med flera års, eller månaders, mellanrum.

Ageberg Eva 
Docent Lunds universitet 
100 000 kr 
Knäts funktion – betydelsen av hjärna, muskler och träning. 

Alarcón-Riquelme Marta E 
Docent Uppsala universitet 
200 000 kr 
Beskrivning av genetiska faktorer vid SLE. 

Alenius Gerd-Marie 
Disputerad Universitetssjukhuset Umeå 
100 000 kr 
Studie av genetiska faktorers betydelse för utveckling av hud- och ledmanifestationer vid psoriasisassocierad ledsjukdom. 

Alexanderson Helene 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
50 000 kr 
Träning som riktad terapi för patienter med inflammatorisk muskelsjukdom, myosit. 

Alfredsson Lars 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
150 000 kr 
Betydelsen av levnadsvanor för insjuknande och förlopp av reumatoid artrit - en studie av livsstilsfaktorers effekt på behandlingsresultat i vården. 

Andersson Maria 
Disputerad FoU-centrum Spenshult 
35 000 kr 
Generaliserad smärta och extrem trötthet (fatigue) hos patienter med tidig reumatoid artrit: Effekt på diagnos och sjukdomsförlopp. 

Andersson Ulf 
Professor Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm 
250 000 kr 
Utarbetande av ny terapi mot reumatoid artrit. 

Arvidsson Susann 
Doktorand FoU-centrum Spenshult 
75 000 kr 
Hälsorelaterad livskvalitet, empowerment och egenvård efter ett hälsobefrämjande PBL program för personer med reumatiska sjukdomar, en randomiserad kontrollerad studie. 

Bengtsson Anders A 
Docent Universitetssjukhuset i Lund 
250 000 kr 
Långtidsstudier av prognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE. 

Björk Mathilda 
Disputerad Hälsohögskolan i Jönköping. 
50 000 kr 
Smärta och dagliga aktiviteter vid ledgångsreumatism ur ett patientperspektiv. 

Björnådal Lena 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset 
50 000 kr 
Prospektiv studie avseende livskvalitet, funktion och morbiditet hos patienter med systemisk skleros i Stockholms län (LIFS-projektet). 

Bokarewa Maria 
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
176 000 kr 
Gemensamma mekanismer inom tumorigenes och ledinflammation: betydelse för prognostik och terapi. 

Bremander Ann 
Disputerad FoU-centrum Spenshult 
95 000 kr 
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället. 

Brisslert Mikael 
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg 
50 000 kr 
B-cellers roll och den nyligen upptäckta B-lymfocyten CD25+ vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Broström Eva 
Disputerad Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
125 000 kr 
Gångindex - En ny metod att beskriva gångförändringar hos personer med inflammatorisk sjukdom och artros. 

Bäckdahl Liselotte 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
50 000 kr 
Kartläggning av epigenetiska förändringar hos artritogena T-celler. 

Bäcklund Johan 
Disputerad Karolinska Institutet, Stockholm 
100 000 kr 
Betydelsen av regulatoriska T-celler i etablerat artrit och vilken 
roll oxidation spelar i detta; överbryggande forskning från musmodeller av reumatoid artrit (ledgångsreumatism) till humana provrörsförsök, del II. 

Carlsten Hans 
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg 
335 000 kr 
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom. 

Castillejo-Lopez Casimiro 
Docent Uppsala universitet 
25 000 kr 
B-cellens betydelse för SLE. 

Erlandsson Harris Helena 
Docent Karolinska institutet, Stockholm 
175 000 kr 
Studier av HMGB1s roll vid artrit och dess potential som målmolekyl för ny terapi. 

Forsblad d’Elia Helena 
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
75 000 kr 
Kliniska och experimentella studier av ben och könshormoner vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar. 

Forslind Kristina 
Disputerad Helsingborgs lasarett 
50 000 kr 
Tänkbara markörer för att förutse sjukdomsförloppet vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Frostegård Johan 
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
250 000 kr 
Naturliga antikroppar och Annexin som nya skyddsfaktorer mot inflammatoriska fosfolipider vid reumatisk sjukdom och hjärtkärlsjukdom vid reumatisk sjukdom. 

Geborek Pierre 
Docent Universitetssjukhuset i Lund 
100 000 kr 
Modern behandling av artrit. 

Gunnarsson Iva 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
100 000 kr 
Varför får man njurinflammation vid SLE - och vad händer när vi behandlar? 

Hafström Ingiäld 
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
325 000 kr 
Reumatoid artrit - debut och utveckling avseende nutritionsstatus, åderförkalkning, brosk- och benskada. Faktorer vid insjuknandet som kan förutsäga det vidare förloppet av sjukdomen samt betydelse av kortisonbehandling. 

Hafström Ingiäld 
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
350 000 kr 
BARFOT – en multicentrisk, datorbaserad, prospektiv, långtidsobservationsstudie avseende behandling och uppföljning av patienter med nydebuterad reumatoid artrit. 

Hallert Eva 
Disputerad Närsjukvården i Centrala Östergötland, Linköping 
75 000 kr 
Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedel. 

Holmdahl Rikard 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
550 000 kr 
Studier av experimentella modeller för reumatoid artrit. 

Jacobsson Lennart 
Professor Skånes universitetssjukhus 
80 000 kr 
Reumatoid artrit: a) Betydelsen av tidigt uppträdda förändringar i ben, muskel och fettmassa b) Biverkningar, kostnadseffektivitet av biologiska behandling samt tidstrender på samhällsnivå. 

Jakobsson Per-Johan 
Docent Karolinska institutet, Stockholm 
50 000 kr 
Utveckling av nytt anti-inflammatoriskt läkemedel samt identifiering av autoantigen och nya biomarkörer vid reumatoid artrit. 

Jin Tao 
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
25 000 kr 
Fibrinolys i inflammation vid reumatoid artrit. 

Karlsson Mikael 
Docent Karolinska institutet, Stockholm 
25 000 kr 
Anti-Scavenger receptor auto-antikroppar och NKT-cellers roll i SLE. 

Karlsson Niclas 
Disputerad Göteborgs universitet 
50 000 kr 
Reglering av extracellulär sulfatering vid inflammation av leder och tunntarm. 

Klareskog Lars 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
550 000 kr 
Betydelsen av arv, miljö och immunreaktioner för uppkomst och förlopp av ledgångsreumatism. 

Kleinau Sandra 
Professor Uppsala universitet 
50 000 kr 
B-lymfocyter i autoimmun artrit. 

Korotkova Marina 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
75 000 kr 
Mikrosomalt prostaglandin E syntas 1: mekanismerna bakom inducerad produktion och påverkan på sjukdomsförloppet vid reumatiska sjukdomar. 

Kozyrev Sergey 
Disputerad Uppsala universitet 
50 000 kr 
Den biologiska förståelsen av IRF-5-förmedlad signalering i hälsa och vid sjukdom. 

Kutty Selva Nandakumar 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
125 000 kr 
Studier av gener och sjukdomsuppkomst för antikroppar vid inflammatoriska sjukdomar. 

Lagerquist Marie 
Disputerad Sahlgrenska akademin, Göteborg 
125 000 kr 
Östrogenets roll i immunförmedlad benförlust. 

Lampa Jon 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
25 000 kr 
Den inflammatoriska reflexen – centrala nervsystemets effekter på artrit och inflammatorisk trötthet, fatigue. 

Landgren Eva 
Disputerad Akademiska sjukhuset, Uppsala 
200 000 kr 
Studier av autoantigen vid uveit – reumatisk inflammation i ögat. 

Larsson Ingrid 
Doktorand FoU-centrum Spenshult 
75 000 kr 
Sjuksköterskemottagning för patienter med en reumatisk sjukdom behandlade med biologiska läkemedel - en randomiserad och kontrollerad studie jämförande sjuksköterskemottagning med läkarmottagning. 

Lerner Ulf 
Professor Umeå universitet 
200 000 kr 
Inflammationsinducerad benombyggnad. 

Lewander Per 
Doktorand Vrinnevisjukhuset Norrköping 
125 000 kr 
COMP, IGF-1 och DXR-analys som markörer för broskpåverkan/tillväxtstörning samt prediktorer för förlopp och konsekvenser vid JIA. 

Lindqvist Ulla 
Docent Akademiska Sjukhuset, Uppsala 
25 000 kr 
Immunologiska studier av psoriasis och reumatoid artrit. 

Lohmander Stefan 
Professor Lunds universitet 
275 000 kr 
Sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, utvärdering och behandling vid artros - från gen till patient. 

Lundberg Ingrid 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
325 000 kr 
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit. 

Lundvall Nilsson Anna 
Disputerad S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm 
175 000 kr 
Uveit vid juvenil idiopatisk artrit - incidens, prevalens och förlopp. Förbättrar behandling med anti-TNF-alfa prognosen? 

Magnusson Mattias 
Docent Linköpings universitet 
50 000 kr 
Interferon-alphas roll vid artrit. 

Malmström Vivianne 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
125 000 kr 
Lymfocytfunktion och dysreglering vid inflammatorisk reumatisk sjukdom. 

Mannerkorpi Kaisa 
Adjungerad professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
50 000 kr 
Aktivitetsbegränsningar relaterade till skuldran hos patienter med tidig reumatoid artrit.

Mathsson Linda 
Disputerad Uppsala universitet 
25 000 kr 
Studier av mekanismer som reglerar cytokinproduktion stimulerad av lösliga immunkomplex vid reumatiska sjukdomar. 

Mårtensson-Bopp Inga-Lill 
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
50 000 kr 
Pre-B-cellsreseptors roll vid utveckling av SLE. 

Nilsson Bo SI 
Professor Uppsala universitet 
50 000 kr 
Trombocyt-inducerad aktivering av kontaktsystemet och dess betydelse för inflammation och trombosbildning vid SLE. 

Nordmark Gunnel 
Disputerad Akademiska sjukhuset Uppsala 
100 000 kr 
Genetiska analyser vid primärt Sjögrens syndrom. 

Opava Christina 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
350 000 kr 
Långsiktig fysisk aktivitet vid reumatoid artrit. 

Pullerits Rille 
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
50 000 kr 
Betydelsen av receptor RAGE och dess proinflammatorisk ligand, HMGB1, i patogenesen av kronisk ledgångsreumatism. 

Rantapää Dahlqvist Solbritt 
Professor Norrlands universitetssjukhuset, Umeå 
275 000 kr 
Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för utveckling av reumatoid artrit, av sjukdomens svårighetsgrad och komorbiditet särskilt avseende kardiovaskulär sjukdom. 

Rönnblom Lars 
Professor Uppsala Universitet 
500 000 kr 
Typ I interferonsystemets betydelse vid uppkomst och utveckling av autoimmuna reumatiska sjukdomar och som terapeutiskt mål. 

Rönnelid Johan 
Docent Uppsala universitet 
125 000 kr 
Hur immunkomplex i fast fas och autoantikroppar via cytokinproduktion styr utveckling/hämning av inflammation vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Saxne Tore 
Professor Universitetssjukhuset i Lund 
100 000 kr 
Molekylära markörer för vävnadsskada vid reumatiska sjukdomar – metoder för diagnostik och sjukdomsmonitorering. 

Scheja Agneta 
Docent Universitetssjukhuset i Lund 
150 000 kr 
Systemisk skleros (sklerodermi). Sjukdomsmekanismer, prognostiska faktorer och konsekvenser för livskvalitet och arbetsförmåga. 

Skogh Thomas 
Professor Linköpings universitet 
275 000 kr 
Antikroppar, immunkomplex och Fc-reaktivitet vid reumatisk sjukdom. 

Struglics André 
Disputerad Lunds universitet 
25 000 kr 
Nedbrytning av humant ledbrosk vid artrit och ledskada. 

Svensson Camilla 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
50 000 kr 
Smärta och reumatoid artrit: nya angreppspunkter för studier av kronisk värk. 

Svenungsson Elisabet 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
100 000 kr 
Kardiovaskulär sjukdom vid SLE och APS, -longitudinella studier av riskfaktorer och samband med övriga organmanifestationer. 

Söderlin Maria 
Disputerad FoU-centrum Spenshult 
75 000 kr 
Livsstilsfaktorer hos patienter med reumatoid artrit (RA) och deras effekt på sjukdomsaktivitet. 

Theander Elke 
Disputerad Universitetssjukhuset i Malmö 
100 000 kr 
Register studier för långtidsuppföljning av Sjögrens syndrom. Sjukdoms- och lymfom prediktion inkluderande genetiska markörer och prediagnostiska bikemiska markörer, socioekonomiska prediktorer samt studier av generella sjukdomskomplikationer såsom trötthet och sänkt livskvalitet. Utveckling av instrument för mätning av sjukdomsaktivitet och dess förmåga att mäta behandlingseffekter (EULAR studier). 

Thyberg Ingrid 
Disputerad Länskliniken för reumatologi Östergötland, Linköping 
100 000 kr 
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). En kvalitativ studie. 

Truedsson Lennart 
Adjungerad professor Lunds universitet 
75 000 kr 
Komplementsystemets betydelse för immunreaktioner vid autoimmun sjukdom och för infektionsförsvar. 

Turesson Carl 
Docent Reumatologiska kliniken i Lund och Malmö 
75 000 kr 
Genetiska faktorers och miljöfaktorers betydelse för reumatoid artrit, inklusive kardiovaskulär komorbiditet. 

Wahren-Herlenius Marie 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
275 000 kr 
Effekter på fostret vid graviditet hos Ro/SSA positiva reumatiska mödrar. 

Welin Henriksson Elisabet 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
150 000 kr 
Trötthet, livskvalitet och sjukdomsupplevelse hos patienter med reumatisk systemsjukdom. 

 

Relaterade artiklar

Visa fler