2011

Beviljade forskningsanslag år 2011

Totalt kom 126 ansökningar in på sammanlagt 81 miljoner kronor. 81 ansökningar beviljades till totalsumman drygt 11 miljoner kronor.

Tack alla ni som bidragit till Reumatikerfonden!

Här finner du projekten som fått anslag fördelade efter huvudsökandes efternamn

Stöd Reumatikerfonden!

Relaterade artiklar

Visa fler