2016

Tack vare gåvor från privatpersoner, testamenten och pengar från Svenska PostkodLotteriet delar Reumatikerförbundet årligen ut anslag till reumatologisk forskning.

I år, 2016, har Reumatikerfonden tillsammans med nedanstående fonder och stiftelser delat ut 12 925 000 kronor till 94 olika forskningsprojekt.

Vårt mål är att lösa reumatismens gåta! Din gåva gör skillnad!

 

Anslag fördelat efter stiftelser och fonder

Fördelning 2016 av forskningsanslag ur stiftelser och fonder förvaltade av Reumatikerförbundet under 2015

Stiftelsen professor Gunnar Edströms forskningsfond totalt 620 000 kronor
Holmdahl Rikard 325 000
Klareskog Lars 295 000

Stiftelsen Rudolf och Laila Cohns minnesfond 28 000 kronor
Struglic André 28 000

Stiftelsen Emma Fernells minnesfond 21 000 kronor
Kleinau Sandra 21 000

Stiftelsen Signe och NA Nilsons från Vessingebro donationsfond 71 000 kronor
Skogh Thomas 71 000

Stiftelsen Dagny och Sigvard Dagfors forskningsfond 109 000 kronor
Södergren Anna 109 000

Stiftelsen Kristina Tidströms stipendiefond för reumatikerforskning 18 000 kronor
Per-Johan Jakobsson 18 000

Stiftelsen Iris och Nils Andrés fond 280 000 kronor
Lundberg Ingrid 280 000

Stiftelsen Pandora Fridmans fond 1 000 kronor
Lampa Jon 1 000

Avkastning från externa stiftelser och fonder:

Ulla och Ronalds donationsfond 525 000 kronor
Rönnblom Lars 300 000
Bengtsson Anders 225 000

Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne 400 000 kronor
Berntsson Lillemor 100 000
Svedberg Petra 50 000
Wahren Herrlenius Marie 250 000

Stiftelsen Sigrid Anderssons fond 386 058 konor
Alfredsson Lars 300 000
Andersson Maria 86 058

Stiftelsen Anna och Emil Olssons fond 573 862 kronor
Ajeganova Sofia 150 000
Bokareva Maria 250 000
Hesselstrand Roger 173 862

Relaterade artiklar

Visa fler