2018

Anslag fördelat efter stiftelser och fonder

Fördelning 2018 av forskningsanslag ur stiftelser och fonder förvaltade av Reumatikerförbundet under 2017.

Stiftelsen professor Gunnar Edströms forskningsfond totalt 625 000 kronor

Ahmad Kiadaliri Aliasghar 25 000
Holmdahl Rikard 350 000
Klareskog Lars 250 000

Stiftelsen Rudolf och Laila Cohns minnesfond 29 000 kronor

Boström Carina 29 000

Stiftelsen Emma Fernells minnesfond 21 000 kronor

Kleinau Sandra 21 000

Stiftelsen Signe och NA Nilsons från Vessingebro donationsfond 71 000 kronor

Kastbom Alf 71 000

Stiftelsen Dagny och Sigvard Dagfors forskningsfond 109 000 kronor

Andersson Maria 109 000

Stiftelsen Kristina Tidströms stipendiefond för reumatikerforskning 18 000 kronor

Per-Johan Jakobsson 18 000

Stiftelsen Iris och Nils Andrés fond 283 000 kronor

Lundberg Ingrid 283 000

Stiftelsen Pandora Fridmans fond 1 000 kronor

Lampa Jon 1 000

---

Avkastning från externa stiftelser och fonder:

Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne 800 000 kronor

Berntsson Lillemor 125 000
Erlandsson Harris Helena 200 000
Horne Anna-Carin 100 000
Iversen Maura 100 000
Jöud Anna 100 000
Kahn Robin 150 000
Olsson Mia 25 000

Reumatiker i samverkan i Västra Götaland och Halland 60 000 kronor

Bokarewa Maria 60 000 kronor

Ulla och Rolands Gustafssons donationsfond 600 000 kronor

Bengtsson Anders 250 000
Rönnblom Lars 350 000

Privat donation Tom Liljekvist 20 000 kronor

Svenungsson Elisabet 20 000 

Stiftelsen Sigrid Anderssons fond 408 641 konor

Ajeganova Sofia 8 641
Catrina Anca 400 000

Stiftelsen Anna och Emil Olssons fond 613 908 kronor

Ajeganova Sofia 200 000
Hesselstrand Roger 213 908
Lagerqvist Marie 200 000

Relaterade artiklar

Visa fler