2019

Anslag fördelat efter stiftelser och fonder

Fördelning av forskningsanslag ur stiftelser och fonder förvaltade av Reumatikerförbundet.

Stiftelsen professor Gunnar Edströms forskningsfond (ändamål: reumatologisk forskning) totalt 504 000 kronor

 • Holmdahl Rikard 350 000 kronor
 • Sjöwall Christopher 154 000 kronor


Stiftelsen Rudolf och Laila Cohns minnesfond (ändamål: främja forskning) 
totalt 23 000 kronor

 • Boström Carina 23 000 kronor


Stiftelsen Signe och NA Nilsons från Vessingebro donationsfond (ändamål: forskning) totalt 57 000 kronor

 • Kastbom Alf 57 000 kronor


Stiftelsen Dagny och Sigvard Dagfors forskningsfond(ändamål: forskning om RA, reumatoid artrit) totalt 88 000 kronor

 • Andersson Maria 88 000 kronor


Stiftelsen Kristina Tidströms stipendiefond för reumatikerforskning (ändamål: reumatologisk forskning) totalt 14 000 kronor

 • Jakobsson Per-Johan 14 000 kronor


Stiftelsen Iris och Nils Andrés fond (ändamål: reumatologisk forskning)
totalt 227 000 kronor

 • Lundberg Ingrid 227 000 kronor


Stiftelsen Emma Fernells minnesfond(ändamål: reumatologisk forskning och forskare verksam i Uppsala) totalt 16 000 kronor

 • Rönnelid Johan 16 000 kronor


Stiftelsen Pandora Fridmans fond (ändamål: forskning om fibromyalgi)
totalt 1 300 kronor

 • Lampa Jon 1 300 kronor

---

Fördelning av forskningsanslag ur externt förvaltade stiftelser och fonder

Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne (ändamål: forskning rörande de barnreumatiska sjukdomarna) totalt 800 000 kronor

 • Bartholdson Cecilia 104 000kronor
 • Berntson Lillemor 174 000kronor
 • Erlandsson Harris Helena 279 000 kronor
 • Kahn Robin 139 000 kronor
 • Olsson Mia 104 000 kronor

Reumatiker i samverkan i Västra Götaland och Halland (ändamål: reumatologisk forskning främst inom området Västra Götaland och Halland) totalt 47 000 kronor

 • Islander Ulrika 11 750 kronor
 • Jacobsson Lennart 11 750 kronor
 • Lagerquist Marie 11 750 kronor
 • Mannerkorpi Kaisa 11 750 kronor

Reumatikerdistriktet Stockholm (ändamål: forskning om AS, Ankyloserande spondylit) totalt 225 000 kronor

 • Bremander Ann 25 000 kronor
 • Carlsten Hans 25.000 kronor
 • Forsblad dÉlia Helena 25 000 kronor
 • Haglund Emma 25 000 kronor
 • Jacobsson Lennart 50 000 kronor
 • Lindqvist Elisabet 25 000 kronor
 • Pullerits Rille 25 000 kronor
 • Sundström Björn 25 000 kronor

Stiftelsen Sigrid Anderssons fond (ändamål: forskning) totalt 421 889 konor

 • Ajeganova Sofia 21 889 kronor
 • Catrina Anca Irinel 400 000 kronor

Stiftelsen Anna och Emil Olssons fond (ändamål: forskning) totalt 632 985 kronor

 • Englund Martin 200 000 kronor
 • Hesselstrand Roger 300 000 kronor
 • Malmström Vivianne 132 985 kronor

Relaterade artiklar

Visa fler