Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden 2019

Här följer en lista, i bokstavsordning efter huvudsökande. Flera av projekten finansieras även från andra forskningsfinansiärer.

RA = reumatoid artrit, ledgångsreumatism

SLE = systemisk lupus erythematosus

JIA = juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism

Ageberg Eva

Docent, Lunds Universitet, Lund
150 000 kronor
Förebygga och behandla artros i ett livsperspektiv.

Ahmed Aisha

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor

Förebygga och behandla tidig artros;en interdisciplinär ansats.

Ajeganova Sofia

Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kronor
Samband mellan inflammation och aterosklerosutveckling samt benskada och benskörhet vid reumatiska sjukdomar. Gemensamma prediktiva faktorer för sjukdomsprognos, hjärt-/kärlsjukdom samt överlevnad.

Alenius Gerd-Marie

Med Dr, Umeå Universitet, Umeå
75 000 kronor
Studie av biomarkörer samt genetiska markörer i relation till sjukdomsmanifestationer vid psoriasisartrit.

Alexandersson Helene

Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor
Myosit–Patientens perspektiv, antikroppar som markör för prognos och effekt av träning.

Andersson Maria

Dr Med Vet, Spenshults FoU-centrum, Halmstad
100 000 kronor
BARFOT, en multicentrisk, prospektiv, långtids observationsstudie avseende patienter med nydebuterad reumatoid artrit – faktorer av betydelse för sjukdomens konsekvenser.

Andersson Åsa

Docent, Högskolan i Halmstad, Halmstad
75 000 kronor
Studie av ett onkoprotein och dess betydelse i ledgångsreumatism.

Andréasson Kristofer

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund
75 000 kronor
Gastroimmunologiska mekansimer vid reumatiska sjukdomar

Antovic Aleksandra

Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kronor
Venös tromboembolism – fortfarande okänd, underdiagnostiserad och underbehandlad komplikation hos patienter med systemiska autoimmuna sjukdomar.

Aspberg Anders

Docent, Lunds Universitet, Lund
75 000 kronor
Kondrocyt-stress i familjär osteokondros med tidig artrosutveckling.

Bartholdson Cecilia

Med dr, Karolinska Institutet, Stockholm
179 000 kronor
Barnreumatologi 2.0: Sjuksköterskeledd verksamhet med fokus på nydiagnosmottagning och transitionsmottagning för barn och ungdomar med JIA.

Bengtsson Anders A

Professor, Lunds Universitet, Lund
400 000 kronor
SLE – prognos och immunologiska mekanismer.

Berntson Lillemor

Docent, Barnkliniken Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
299 000 kronor
Effekter av ”anpassad kolhydratdiet” som antiinflammatoriskbehandling av barn med reumatisk ledinflammation.

Bjersing Jan

Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
100 000 kronor
Varför hjälper träning mot kronisk smärta? Klinisk studie av molekylära mekanismer.

Björk Mathilda

Professor, Linköpings Universitet, Linköping
75 000 kronor
Delaktighet i vardagen och närståendes betydelse - erfarenheter från personer med reumatoid artrit och deras närståendes 10 år efter sjukdomsdebut.

Blom Anna

Professor, Lunds Universitet, Lund
250 000 kronor
Komplementsystem i reumatiska sjukdomar.

Bokarewa Maria

Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
250 000 kronor
Proto-onkogen survivin för tidig diagnostik och behandling av patienter med kronisk ledgångsreumatism.

Boström Carina

Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor
Fysisk aktivitet, fysisk funktion och upplevelser av fysisk aktivitet och träning vid systemisk skleros.

Bremander Ann

Professor, Spenshults FoU-centrum, Halmstad
225 000 kronor
Levnadsvanor vid muskuloskeletala sjukdomar och dess betydelse.

C Kapetanovic Meliha

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund
100 000 kronor
Genetiska faktorer vid hyperurikemi och risk för gikt, CVD, demens, cancer och död. RA relaterad lungsjukdom- lungfunktionstester, inflammatoriskt mönster och skydd mot invasiv pneumokocksjukdom.

Carlsten Hans

Professor, Göteborgs Universitet, Göteborg
175 000 kronor
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos.

Catrina Anca Irinel

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
400 000 kronor
Prediktorer och prevention vid RA.

Dehlin Mats

Med Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kronor
Gikt i Västra Götaland – Registersudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen.

Diaz Gallo Norlén Lina Marcela

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor
Uppföljningsstudie på interaktion mellan gen-gen och gen-miljö i reumatoid artrit med fokus på prognos och behandling.

Ekvall Hansson Eva

Docent, Lunds Universitet, Lund
75 000 kronor
Att stödja personer med artros – en longitudinell studie om artrosskola i primärvården.

Ekwall Olov

Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kronor
Betydelsen av central toleransutveckling mot citrullinerade peptider för uppkomsten av reumatoid artrit.

Eloranta Maija-Leena

Docent, Uppsala Universitet, Uppsala
150 000 kronor
Samverkan mellan B-lymfocyter och interferonproducerande plasmacytoida dendriska celler.

Engdahl Cecilia

Med Dr, Göteborgs Universitet, Göteborg
100 000 kronor
Antikroppars påverkan på artrit och benförlust.

Englund Martin

Professor, Skånes Universitetssjukhus, Lund
250 000 kronor
Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle.

Erlandsson Harris Helena

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
479 000 kronor
Studier av immunopatogenesen vid juvenil artrit med särskild fokus på alarminet HMGB1.

Ernberg Malin

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
200 000 kronor
Betydelsen av biomarkörer vid käkmuskelsmärta.

Forsblad dÉlia Helena

Professor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
275 000 kronor
Longitudinella och translationella studier av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit.

Forslind Kristina

Docent, Helsingborgs lasarett, Helsingborg
150 000 kronor
Prediktion i tidigt i sjukdomsförloppet vid RA. Bilddiagnostik och biokemiska markörer för att diagnostisera och förutse den destruktiva utvecklingen av RA.

Frostegård Johan

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
200 000 kronor
En ny immunologisk hypotes vid reumatisk sjukdom med terapeutiska implikationer: nedsatt naturligt humoralt immunsvar mot lipidrelaterade epitoper som phosphorylcholine (PC).

Ge Changrong

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor
Strukturella och funktionella studier av anti-citrullinerade proteinantikroppar vid reumatoid artrit.

Gjertsson Inger

Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
100 000 kronor
Är broskspecifika autoantikroppar nyckeln till RA?

Grönwall Caroline

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
250 000 kronor
Funktionell effekt av olika autoantikroppar och autoreaktiva B celler i reumatiska sjukdomar.

Gunnarsson Iva

Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
250 000 kronor
SLE med njurengagemang.

Hagberg Niklas

Med Dr, Uppsala Universitet, Uppsala
150 000 kronor
Genetisk reglering av interferonsystemet.

Haglund Emma

Dr Med Vet, Högskolan i Halmstad, Halmstad
100 000 kronor
Hur påverkar högintensiv konditionsträning inflammationsparametrar hos individer med inflammatorisk ryggsjukdom – en pilotstudie.

Hellmark Thomas

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund
250 000 kronor
Patogenes och diagnostik vid ANCA-associerade vaskuliter.

Hesselstrand Roger

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund
300 000 kronor
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid systemisk skleros

Holmdahl Rikard

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
350 000 kronor
Studier av experimentella modeller för RA.

Holmquist Marie

Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kronor
Att leva med myosit- vad händer efter diagnos?

Hultgård Ekwall Anna-Karin

Med Dr, Göteborgs Universitet, Göteborg
100 000 kronor
Funktionella studier av riskgenen AIRE i aktiverade synoviocyter och dess betydelse vid reumatoid artrit.

Hörnberg Kristina

Dr Med Vet, Umeå Universitet, Umeå
75 000 kronor
Syreupptagningsförmåga och fysisk aktivitetsnivå vid reumatoid artrit; association till inflammation och kardiovaskulära riskfaktorer.

Idborg Helena

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
150 000 kronor
Karaktärisering och validering av IRF5 och andra biomarkörer för att identifiera SLE patienter lämpliga för skräddarsydd behandling.

Islander Ulrika

Docent, Göteborg Universitet, Göteborg
175 000 kronor
Mot ny behandling av reumatoid artrit hos postmenopausala kvinnor.

Jacobsson Lennart

Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
250 000 kronor
Epidemiologisk och registerbaserad forskning av inflammatorisk ryggsjukdom (axial SPA) och RA: ny kunskap om riskfaktorer och prediktorer för långtidsutfall.

Jakobsson Per-Johan

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
250 000 kronor
Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom.

Jöud Anna

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor
Generaliserad smärta och fibromyalgi hos barn, ungdomar och unga vuxna - förekomst, samsjuklighet och mortalitet.

Kahn Robin

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
239 000 kronor
Återställa den immunologiska balansen i leden - är det möjligt vid barnreumatism.

Karlsson Wallman Johan

Med Dr, Lunds Universitet, Lund
75 000 kronor
Psoriasisartrit - epidemiologi och behandlingseffekter.

Kastbom Alf

Docent, Linköpings Universitet, Linköping
150 000 kronor
Betydelse av slemhinnors immunsvar för uppkomst och progress av RA.

Kingberg Eva

Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
75 000 kronor
Effekter av viktminskningsbehandling vid psoriasisartrit (VIPsA).

Kutty Selva Nandakumar

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor
Analys av molekylära mekanismer i experimentell artrit.

Lagerquist Marie

Docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
200 000 kronor
Betydelsen av östrogensignalering för inflammationsmedierad benförlust.

Lampa Jon

Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
200 000 kronor
Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA.

Lanner Johanna

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor
Inblick i de molekylära mekanismerna bakom muskelsvaghet i samband med ledgångsreumatism.

Larsson Ingrid

Dr Med Vet, Spenshults FoU- Centrum, Halmstad
75 000 kronor
Bättre omhändertagande för patienter med nydebuterad reumatoid artrit (RA).

Leonard Dag

Med Dr, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
150 000 kronor
Kardiovaskulär sjukdom vid SLE.

Lindqvist Elisabet

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
125 000 kronor
Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet och samhällseffekter.

Ljung Lotta

Docent, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
65 000 kronor
Samsjuklighet vid RA–om risk och riskskattning.

Lundberg Ingrid

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
450 000 kronor
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.

Lundberg Karin

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
150 000 kronor
Undersökning av en etiologisk koppling mellan orala bakterier och utvecklingen av reumatoid artrit.

Lundell Anna-Carin

Med Dr, Göteborgs Universitet, Göteborg
75 000 kronor
Immunologiska mekanismer i placenta involverade vid graviditetskomplikationer hos kvinnor med och utan systemisk lupus erythematosus, SLE.

Löhr Mattias

Professor, Karolinska Univeristetssjukhuset, Stockholm
75 000 kronor
Pankreasfunktion och malnutrition i Sjögrens Syndrom.

Malmström Vivianne

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
300 000 kronor
Ledgångreumatism och immunsystemet – grundläggande studier för nya behandlingar.

Mandl Thomas

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
100 000 kronor
Inre organengagemang vid primärt Sjögrens syndrom. Studier avseende förekomst, sjukdomsförlopp, livskvalitet, prognos, diagnostik och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.

Mannerkorpi Kaisa

Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kronor
Personcentrerad behandling med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos patienter med långvarig utbredd smärta.

Mohammad Aladdin

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
50 000 kronor
Sjukdomsmekanismer, medsjukligheter, och långtids uppföljning av primära systemiska vaskuliter. Population-baserade epidemiologiska och registerstudier från södra Sverige.

Mårtensson Inga-Lill

Professor, Göteborgs Universitet, Göteborg
150 000 kronor
Autoreaktiva B celler som initierare av autoimmun sjukdom.

Nordin Annica

Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kronor
Livskvalitet, organmanifestationer och funktion hos patienter med systemisk skleros i Stockholms län.

Nordmark Gunnel

Docent, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

200 000 kronor

Betydelsen av genetiska faktorer vid Sjögrens syndrom med särskild inriktning på lymfom.

Olsson Mia

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
179 000 kronor
Molekylär karaktärisering av systemisk barnreumatism.

Parodis Ioannis

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor
Att optimera omhändertagandet vid systemisk lupus erythematosus, SLE.

Pettersson Susanne

Med Dr, Karolinska Universitetssjukhus, Stockholm
75 000 kronor
Patienters upplevelse av symptom med fokus på fatigue, nedstämdhet/oro, livskvalitet och levnadsvanor hos personer med inflammatorisk systemsjukdom.

Pullerits Rille

Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
100 000 kronor
Effekt och toleransutveckling vid behandling av reumatisk sjukdom med biologiska läkemedel (Bio-ADA studie).

Rantapää Dahlqvist Solbritt

Professor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

350 000 kronor

Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för utveckling av RA och dess progress.

Rönnblom Lars

Professor, Uppsala Universitet, Uppsala
300 000 kronor
Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar med aktiverat typ I interferonsystem.

Rönnelid Johan

Professor, Uppsala Universitet, Uppsala
300 000 kronor
Funktionella studier av hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.

Segelmark Mårten

Professor, Linköpings Universitet, Linköping
150 000 kronor
Cirkulerande mitokondriellt DNA och mikroRNA för diagnostik och monitorering vid systemisk småkärlsvaskulit.

Sjöwall Christoffer

Docent, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
300 000 kronor
Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid SLE. Nya tillförlitliga diagnostiska och prognostiska verktyg.

Struglics André

Docent, Lunds Universitet
250 000 kronor
Nedbrytning av ledbrosk: en biologisk process som leder till artros.

Sundström Björn

Med Dr, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
100 000 kronor
Ryggrörlighet vid ankyloserande spondylit - analys av kliniska data över fyra decennier.

Svenungsson Elisabet

Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
350 000 kronor
Autoimmun kardiovaskulär sjukdom, vid SLE, antifosfolipidsyndrom (APS) och i normalbefolkningen.

Svärd Anna

Med Dr, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (kopplat till Uppsala Universitet), Falun
75 000 kronor
Personcentrerad och evidensbaserad vård för patienter med gikt i primärvården– utveckling, implementering och utvärdering.

Thyberg Ingrid

Docent, Linköpings Universitet, Linköping
75 000 kronor
Smärta och nedsatt kraft i handen relaterat till röntgenförändringar och sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit.

Turesson Carl

Professor, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
200 000 kronor
Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatiska sjukdomar.

Wahren-Herlenius Marie

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
350 000 kronor
Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier.

Wermeling Fredrik

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor
CRISPR-baserade studier av patogen neutrofilbilogi.

Wållberg Jonsson Solveig

Professor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
250 000 kronor
Aspekter på ko-morbiditet, särskilt kardiovaskulär, vid inflammatorisk reumatisk sjukdom: Etiopatogenes och prevention.

Åkesson Kristina

Professor, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
100 000 kronor
Risk för osteoporos (benskörhet) hos personer med systemisk skleros och hos äldre.

Äng Björn

Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
150 000 kronor
Hur påverkar träningsdosen patienter med knäartros? En nordisk multicenter randomiserad kontrollerad studie (the SWENOR study).

Öhman Lena

Docent, Göteborgs Universitet, Göteborg
75 000 kronor
Utveckling av ett prognostiskt test för att prediktera anti-TNF terapi respons hos patienter med reumatoid artrit.

Önnerfjord Patrik

Docent, Lunds Universitet
125 000 kronor

Meniskens roll vid artros - in vitro studier med inducerad inflammation samt intervention av processer som leder till nedbrytning av vävnad.

Relaterade artiklar

Visa fler