2012

I år, 2012, har 11 919 000 kronor delats ut  från Reumatikerfonden samt nedanstående fonder och stiftelser.
Under år 2011 har 114 ansökningar inkommit på sammanlagt 72 507 000 kronor. Totalt har 78 ansökningar beviljats.

Årets utdelning är drygt 700 000 kronor högre än förra årets.

Stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet:

Stiftelsen Gunnar Edströms forskningsfond 1 050 000
Stiftelsen Rudolf och Laila Cohns minnesfond 45 000
Stiftelsen Emma Fernells minnesfond 35 000
Stiftelsen Signe och NA Nilssons donationsfond 120 000
Stiftelsen Dagny och Sigvard Dagfors fond 185 000
Stiftelsen Pandora Friedmans fond 8 000
Stiftelsen Kristina Tidströms fond 30 000
Stiftelsen Iris och Nils Andrés fond 480 000

Fond hos Reumatikerförbundet:

Bror och Nina Edlings testamentsfond 350 000

Avkastning från externa stiftelser och fonder:

Unga reumatikerfonden 100 000
Karlfeldts fond 208 000
Ulla och Ronald Gustafssons donationsfond 515 000
Reumatiker i Samverkans forskningsfond 80 000
Stiftelsen Sigrid Anderssons fond 380 000
Stiftelsen Anna och Emil Olssons fond 550 000

Relaterade artiklar

Visa fler