Anslag fördelat efter stiftelser och fonder

Fördelning 2012 av forskningsanslag ur stiftelser och fonder förvaltade av Reumatikerförbundet under 2011.

Stiftelsen professor Gunnar Edströms forskningsfond totalt
1 050 00 kronor

Holmdahl Rikard 450 000
Klareskog Lars 400 000
Lundberg Ingrid 200 000

Stiftelsen Rudolf och Laila Cohns minnesfond 45 000 kronor

Blom Anna 45 000

Stiftelsen Emma Fernells minnesfond 35 000 kronor

Kleinau Sandra 35 000

Stiftelsen Signe och NA Nilsons från Vessingebro donationsfond 120 000 kronor

Skogh Thomas 120 000

Stiftelsen Dagny och Sigvard Dagfors forskningsfond 185 000 kronor

Alfredsson Lars 185 000

Stiftelsen Kristina Tidströms stipendiefond för reumatikerforskning 30 000 kronor

Arvidsson Susanne 30 000

Stiftelsen Iris och Nils Andrés fond totalt 480 000 kronor

Frostegård Johan 200 000
Carlsten Hans 280 000

Stiftelsen Pandora Friedmans fond 8 000 kronor

Andersson Maria 8 000

SLE/Sjögren Ulla och Roland Gustafssons donationsfond totalt 515 000 kronor

Baecklund Eva 50 000
Bengtsson Anders 100 000
Gunnarsson Iva 50 000
Nordmark Gunnel 50 000
Rönnblom Lars 100 000
Sjöwall Christoffer 50 000
Svenungsson Elisabet 50 000
Theander Elke 50 000
Welin Henriksson Elisabet 15 000

Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne totalt 207 972 kronor

Erlandsson-Harris Helena 50 000
Leksell Eva 69 000
Pullerits Rille 25 000
Wahren-Herlenius Marie 63 972

Reumatiker i samverkan i Västra Götaland och Halland totalt 80 000 kronor

Andersson Marie 10 000
Arvidsson Susann 10 000
Bergman Stefan 10 000
Bokarewa Maria 10 000
Bremander Ann 10 000
Brisslert Mikael 10 000
Larsson Ingrid 10 000
Pullerits Rille 10 000

Avkastning från externa stiftelser och fonder:

Unga Reumatiker 100 000 kronor

Broström Eva 100 000

Bror och Nina Edlings testamentsfond 350 000 kronor

Hafström Ingiäld 350 000

Stiftelsen Sigrid Anderssons fond totalt 380 000 konor

Lerner Ulf 300 000
Malmström Vivianne 80 000

Stiftelsen Anna och Emil Olssons fond totalt 450 000 kronor

Hesselstrand Roger 250 000
Lohmander Stefan 300 000

Relaterade artiklar

Visa fler