Fler perspektiv med patientmedverkan

Ur nättidningen seniorhälsa: Att kartlägga sjukdomars orsaker och hitta effektiva behandlingsmöjligheter ligger i såväl medicinska forskares som patienters intresse. Men deras infallsvinklar skiljer sig ändå åt.

För att så bra som möjligt beakta patienternas perspektiv blir det allt vanligare med patientmedverkan i medicinska forskningsprojekt. Tre patientföreningar i Sverige ordnar sedan tio år tillbaka kurser för medlemmar som är intresserade av att delta i forskningsprojekt. Det är Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Astma-och allergiförbundet.

Läs mer på seniorhälsa.se

Relaterade artiklar

Visa fler