Sambandet mellan tandhälsa och ledgångsreumatism

Maria Söderlin, reumatolog och docent, fick i år 150 000 kronor ur Reumatikerfonden för att studera munhälsan hos personer med ledgångsreumatism.

Det finns ett samband mellan ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och tandlossning. Det finns också likheter mellan de sjukdomsprocesser som leder till RA och de som leder till tandlossning. Detta är något som reumatolog Maria Söderlin på Blekingesjukhuset vill titta närmare på i sin forskning. Genom att jämföra tandhälsan mellan äldre personer med RA och en kontrollgrupp utan försöker hon svara på frågan om personer med ledgångsreumatism har en sämre tandhälsa än andra och i så fall på vilket sätt.

Anti-reumatisk medicin och tandhälsa

Förutom att kartlägga tandhälsan hos personer med RA undersöker Maria också en rad andra frågor. Bland annat har många personer med RA god hjälp av så kallade biologiska läkemedel, till exempel anti-TNF-läkemedel. Idag vet man dock inte om anti-TNF-behandling också har positiva effekter på tandhälsan hos personer med RA. Därför vill hon undersöka hur munhälsan påverkas hos dem som börjar med sin anti-TNF-behandling.

- Det gör vi genom att erbjuda patienter som nyligen fått sin diagnos och är över 61 år att före sin första anti-TNF-behandling få en tandundersökning och sedan att upprepa den efter tre månaders behandling, säger Maria Söderlin.

- Dålig tandhälsa påverkar inte bara munhålan utan kan också ha negativa effekter på resten av kroppen och på sjukdomens förlopp. Därför är det viktigt att vi får kunskap om hur tandhälsan hos personer med RA är annorlunda jämfört med friska personer.

Problem med hjärta och kärl

Äldre personer med reumatisk inflammatorisk sjukdom får oftare än andra hjärtinfarkt och andra problem från hjärta- och kärl.

- Vi hoppas med vår studie finna svar på om det finns en koppling mellan tandhälsa och hjärt-och kärlsjuklighet hos äldre personer med RA, säger Maria Söderlin.

Reumatikerfonden stöder Maria Söderlins forskning för att den ger oss nya kunskaper om sambandet mellan tandhälsa och ledgångsreumatism.

- Vår studie kommer sannolikt att visa att äldre RA-patienter har mycket stora problem med munhälsan, som kan påverka allmäntillståndet och sjukdomsaktiviteten negativt. Vi tror att studien kommer att visa att RA-patienternas tandhälsa måste vara ett prioriterat område, säger Maria Söderlin.

Relaterade artiklar

Visa fler