Smärta vid psoriasisartrit

Påverkan av alkohol, rökning, kost och rörelse.

Personer med psoriasisartrit har inflammatoriska hud- och ledbesvär som ofta upplevs som mycket smärtsamma. Smärta kan upplevas olika beroende på flera kringliggande faktorer, däribland levnadsvanor. 

Hög konsumtion av tobak och alkohol, kostvanor och fysisk aktivitet kan påverka smärtan. Reumatikerförbundet stödjer en studie som undersöker om psykosociala faktorer har ett samband med upplevelsen av smärta, smärthantering och livskvalitet hos patienter med psoriasisartrit. 

Detta görs genom patientintervjuer där forskargruppen gör en grundlig genomgång av levnadsvanornas inverkan på smärta för att skapa bättre förståelse, bedömning och behandling.

Projektet leds av Nina Brodin, Adjunkt, Karolinska Institutet.

---

Om Nina Brodin
Nina Brodin är docent och lektor i fysioterapi. Hon arbetar med undervisning och forskning på Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Forskning: Fysisk aktivitet vid inflammatorisk reumatisk ledsjukdom. Hur stöttar man på bästa sätt personer med reumatisk sjukdom att öka sin fysiska aktivitet. Studerar mätmetoder, effekter, patienters upplevelser, hälsoprofessioners arbetssätt och hälsoekonomi.

Drivkraft: Nyfikenhet. Vilja att optimera resurser inom vården för att utveckla arbetssätt som är hållbara och leder till bättre hälsa hos patienterna.

---

Publicerad 2018-12-17.

Relaterade artiklar

Visa fler