Vaskulit behöver diagnosticeras snabbare

Vaskulitsjukdomarna är ovanliga, men kan ha allvarliga konsekvenser på hälsan. Därför behöver de studeras mer. Aladdin Mohammad siktar på att kartlägga samsjuklighet, vilka läkemedel som används och vad sjukdomen kostar. Och vilken roll biologiska läkemedel kan ha. 

Samsjuklighet inom reumatism betyder att man utöver den reumatiska sjukdomen får en annan sjukdom som en direkt följd av den reumatiska grundsjukdomen. 

Aladdin Mohammad är överläkare på Reumatologiska Kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Han är också studierektor för reumatologi i södra sjukvårdsregionen. Och forskare.

– Det blir mycket kvällar och helger som läggs på forskningen, säger Aladdin Mohammad.

Forskningsmässigt arbetar han med vaskuliter, inflammationer i blodkärlen. Vaskuliter är ovanliga sjukdomar som inte är lika välstuderade som många andra reumatiska sjukdomar.

Förbättra kunskapen om vaskulitsjukdomar

Projektet som Reumatikerförbundet nu stöttar syftar till att förbättra kunskapen om två av de största vaskulitsjukdomarna, jättecellsarterit (GCA) och ANCA-associerade vaskuliter (AAV). Genom att studera möjliga bakomliggande mekanismer, göra hälsoekonomiska beräkningar för att uppskatta direkta och indirekta kostnader av dessa sjukdomar och dess konsekvenser, samt att utreda möjligheter till att förhindra eller minimera risken av hjärt- kärlsjukdomar och allvarliga infektioner. 

– Det här är sjukdomar som är tuffa för de som drabbas, men de är också dyra för samhället. Därför hoppas vi kunna identifiera patienter med hög risk, behandla dem i tid för att minska skada, lidande och kostnader.

Kunskapen om vaskulitsjukdomar är liten

Aladdin Mohammad berättar också att många som får en vaskulitsjukdom, ofta har gått med symptom en längre tid innan diagnosen till slut ställs. Kunskapen om vaskuliter är liten, då bara ungefär 200 nya fall av ANCA-vaskuliter och 800 nya fall av GCA inträffar per år i Sverige.

– Det kan ta så lång tid som tre år för vissa patienter, mycket för att det är en ovanlig sjukdom. Mer uppmärksamhet och kunskap kan förhoppningsvis minska den tiden.

Han gjorde sin specialistutbildning inom reumatologi i Uppsala och blev då intresserad av just vaskuliter.

– Efter det flyttade jag till Lund, för här finns väldigt bra förutsättningar att studera dessa sjukdomar. Vi har också bra register i Skåne och Sverige som underlättar både vård, uppföljning och forskning.

För att lära sig ännu mer om vaskulitsjukdomarna reste Aladdin Mohammad till Storbritannien för att under några år forska i Cambridge. Han har fortfarande mycket samarbete med kollegorna där.

Diagnosregister är ett bra underlag för forskningen

Genom att använda sig av diagnosregister går det att studera samsjuklighet. Receptregistret och läkemedelsregistret ger information om vilka läkemedel som används, och vad vården kostar. Registret Swedheart används för att studera kardiovaskulära sjukdomar i samband med vaskuliter, och register från försäkringskassan kan användas för att studera och göra beräkningar på sjukskrivningar.

– Jag älskar dem, registren alltså. Det ger så mycket mer information.

Kohorten, gruppen, i Skåne består av 340 personer med ANCA-associerade vaskuliter och cirka 1 200 med GCA. Historiskt sett är vaskulit inte så välstuderad, eftersom få personer har den. Just därför är det viktigt att studera sjukdomen, menar Aladdin Mohammad.

Kartläggning av den hälsoekonomiska kostnader

– Många av dem lider av omfattande organskador genom sjukdomen, det ska vi försöka beskriva bättre. Det finns ingen hälsoekonomisk uppskattning i Sverige om vad sjukdomen kostar, det ska vi kartlägga.

Våra studier talar för att det finns stor risk för diabetes, hjärtkärlsjukdom, infektioner och problem med sköldkörteln. Troligen både på grund av sjukdomen och på grund av den behandling som ges. Men forskarna vet inte exakt vem som har högst risk.

– Om vi kan hitta de som har hög risk för samsjuklighet är det angeläget att tidigt sätta in förebyggande behandling.

Långsiktiga effekten av biologiska läkemedel vid vaskulit är inte helt klarlagd, det hoppas han också kunna studera mer i sina studier, speciellt när det gäller långtids underhållsbehandling.

Eftersom det är svårt att få anslag till vaskulitforskning, då sjukdomen är sällsynt, är anslaget från Reumatikerförbundet extra viktigt för Aladdin Mohammad.

– Anslaget från förbundet är min räddning. Jag har fått bra stöd från dem hela tiden, och är tacksam för det.

---

Publicerad 2018-10-31
Författare Fredrik Hed Kort om Aladdin Mohammads forskningsprojekt som stöds av Reumatikerförbundet:

Projektet syftar till att förbättra kunskapen om två av de största vaskulitsjukdomarna, jättecellsarterit (GCA) och ANCA-associerade vaskuliter (AAV). Genom att studera möjliga bakomliggande mekanismer, göra hälsoekonomiska beräkningar för att uppskatta direkta och indirekta kostnader av dessa sjukdomar och dess konsekvenser, samt att utreda möjligheter till att förhindra eller minimera risken av hjärt- kärlsjukdomar och allvarliga infektioner.

Relaterade artiklar

Visa fler