Periodiska febrar hos barn kan ge njursjukdom

Varje år insjuknar ungefär 200 barn i en reumatisk sjukdom. En stor del av dem kommer att bli fria från sin sjukdom längre fram i livet, men långt ifrån alla. En grupp sjukdomar som det fortfarande finns bristfällig kunskap om de reumatiska autoinflammatoriska sjukdomar som tidigare kallades periodiska febrar.

Autoinflammatoriska sjukdomar är ett nytt samlingsnamn på en grupp av sjukdomar inom det barnreumatologiska fältet. De består av ett stort antal sjukdomar som liknar varandra. Sjukdomarna karakteriseras av onormalt ökad inflammation som framför allt orsakas av celler i det egna immunförsvaret.

Onödiga sjukhusbesök och behandlingar

Sjukdomarna ger attacker av feber, kraftig inflammatorisk reaktion, ibland ledsmärta/ledinflammation, och barnen drabbas ofta tidigt i livet. På sikt kan sjukdomarna ibland orsaka njurskador. Barnen är vanligen fria från symtom mellan attackerna.

- Det är inte ovanligt att barnen sökt sjukvård mellan 5 och 50 gånger innan diagnos ställts och utsatts för många antibiotikakurer och kostsamma undersökningar, säger barnreumatolog Stefan Berg.

Hitta barnen

Det är fortfarande många patienter med autoinflammatorisk sjukdom som inte klassificeras till någon av de kända specifika sjukdomarna, varken utifrån genetisk analys eller klinisk bild.

- I Västra Götaland har vi fört samman sjukdomarna i ett nystartat register för barn mellan 0 och 16 år. Totalt är nu nära 400 barn och ungdomar inkluderade. Med vår studie vill vi beskriva hur vanliga sjukdomarna är. Vi vill få bättre kunskap om den kliniska bilden, de olika inflammatoriska processerna och eventuell ärftlighet.

Samarbete klinik och laboratorium

Forskningens övergripande mål är att förbättra vården. Därför är samarbetet mellan den dagliga vården på kliniken och forskningen på laboratoriet mycket viktig.

- Vårt forskningsprojekt hoppas kunna kartlägga de mekanismer i kroppen som ligger bakom sjukdomarna genom att karakterisera molekylära mekanismer, identifiera biomarkörer och undersöka celler i immunsystemet, säger professor Anna Karlsson.

Relaterade artiklar

Visa fler