Artrit och immunförmedlad benförlust – östrogenets roll

Östrogen skyddar mot benskörhet vid ledgångsreumatism, men långvarig behandling är förknippad med allvarliga biverkningar. Denna avhandling presenterar första steget mot ett läkemedel utan oönskade bieffekter.

Det finns ett tydligt samband mellan immunsystemet och skelettet, ett vetenskapsområde som kallas osteoimmunologi. Kroppens immunsystem är uppbyggt av vita blodkroppar, celler som bildas inuti skelettets benmärg. Många processer som påverkar immunsystemet får därmed effekter på skelettet och vice versa. En sjukdom med tydliga osteoimmunologiska processer är ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA).
RA karakteriseras av en kronisk inflammation i ledslemhinnan vilket orsakar broskförstörelse samt benförlust. Ben förstörs bland annat via det aktiverade immunsystemet, samt på grund av benskörhet (osteoporos). Osteoporos drabbar hälften av alla patienter med RA.
Könshormonet östrogen påverkar skelettet. Vid klimakteriet minskar kroppens östrogenproduktion vilket leder till ökad bennedbrytning. RA är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män och de flesta insjuknar i samband med eller åren efter klimakteriet.
Östrogenbehandling bromsar nedbrytningen av benmassa. Flertalet studier visar dock att långtidsbehandling med östrogen kan öka risken för allvarliga biverkningar som risk för blodpropp och bröstcancer.

Nytta för personer med reumatisk sjukdom
Att klarlägga östrogenets roll i den immundrivna benförlusten vid artrit, kan på sikt leda till nya läkemedel mot artritsjukdomar.

Östrogenreceptor-alfa dämpar benförlust
Östrogen påverkar cellerna i kroppen främst genom att binda östrogenreceptorerna alfa (ERα) och beta (ERβ). I den första och andra studien användes två djurmodeller av artrit; kollagen-inducerad artrit (CIA) samt antigen-inducerad artrit (AIA). Dessa sjukdomsmodeller har många likheter med RA.
Resultaten från studierna visar att östrogen mildrar ledhinneinflammationen vid artrit samt dämpar benförlusten via receptor ERα. Möss och människors biologiska system har förvisso skillnader men själva hormonet östrogen samt dess receptorer ser likadant ut hos mus och människa.

Målcellen styr östrogenreceptorns effekt
I den andra studien användes djurmodellen AIA för att visa hur ERα i broskceller dämpar inflammationen, utan att påverka benförlusten intill leden. Olika målceller och mekanismer tros därför styra huruvida östrogenet skyddar mot inflammation och/eller benförlust.
I den tredje studien fastställde forskarna hur AIA även kan användas som modell för att studera lednära benförlust i en enstaka inflammerad led.

Läkemedel med östrogenets positiva effekter
Inom forskningen pågår ett aktivt arbete med att få fram alternativa läkemedel på grund av de biverkningar som har påvisats i studier med östrogentillskott. Ett sådant läkemedel är Raloxifen som har östrogenlika effekter på ben och anti-östrogenlika effekter i livmodern. Detta ger gynnsamma effekter på benförlust utan att öka risken för till exempel bröstcancer. Läkemedlet har använts sedan 1997 för att behandla benskörhet efter klimakteriet.
I den fjärde studien kunde forskarna konstatera att Raloxifen kan aktivera den klassiska östrogensignaleringen i tre östrogen-responsiva organ; livmodern, ben och brässen. Detta gjordes in vivo i musmodellen (jämför med in vitro då testerna utförs i till exempel provrör).

Slutsats
Östrogen mildrar artrit, samt dämpar den lednära benförlusten via receptor ERα. Långvariga östrogenbehandlingar är dock associerade med allvarliga biverkningar.
Avhandlingen ger fördjupade kunskaper om östrogenets effekter på artrit samt benförlust, viktiga pusselbitar i utvecklingen av framtida specifika läkemedel mot artritsjukdomar.

Fler studier på gång
Cecilia Engdahl och hennes forskningsgrupp fortsätter att studera östrogen och olika östrogenlika läkemedel för att kunna hitta en bra tilläggsbehandling som kan begränsa utvecklingen av artrit. För att bättre förstå östrogenets komplexitet krävs studier hos friska individer, hos individer som har östrogenbrist (efter klimakteriet) samt vid olika sjukdomstillstånd som bland annat artrit.

Mer information
Titel: Arthritis and immune-mediated bone loss – role of estrogen signaling pathways.
Författare: Medicine doktor Cecilia Engdahl, Centre for Bone and Arthritis Research, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

På sidan 38 i avhandlingen finner du en svensk sammanfattning.
diagnossidorna kan du läsa mer om bland annat RA.

Relaterade artiklar

Visa fler