Viktiga faktorer för uppkomst och utveckling av reumatoid artrit

Flera olika celltyper i immunsystemet är aktiverade långt innan en patient visar kliniska symtom på reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism), något som kan mätas genom en förhöjning av flera olika specifika signalproteiner i blodet. Det visar en doktorsavhandling av Heidi Kokkonen vid Umeå universitet. Kokkonen och hennes kollegor fann också att uttrycksmönstret hos signalproteinerna skiljer sig åt innan patienten känner av sin sjukdom och vid tiden för diagnos.  

 

Nyttan för personer med reumatisk sjukdom

Målet med forskningen är att få fram ledtrådar om hur man utvecklar RA för att på sikt hitta möjligheter att förhindra sjukdomsutvecklingen.

Förhöjda halter av 30 olika faktorer

I en av avhandlingens studier mättes koncentrationen av 30 olika proteiner som verkar som signalproteiner för immunförsvaret. Analyserna gjordes på blodprover från 86 personer med diagnosen RA som lämnat prov till Medicinska biobanken i Umeå långt innan de fick sin diagnos, och 256 friska kontrollpersoner. Resultaten visade att de personer som senare utvecklat RA hade förhöjda halter av flera av signalproteinerna jämfört med kontrollpersonerna. Man fann också att autoantikroppar var associerade med många av proteinerna och kunde se att flera olika delar av det förvärvade immunförsvaret var inblandade i sjukdomsutvecklingen.

Genvariant ökar risken för RA

I ett annat arbete tittade Kokkonen och hennes kollegor på en genetisk variation av genen PTPN22 som är inblandad i regleringen av immunceller. Variationen är en så kallad single nucleotide polymorphism, SNP, vilket resulterar i att proteinet som genen kodar för har en utbytt aminosyra som förändrar proteinets funktion i cellen. Resultaten visade att individer som bar på genvariationen oftare hade autoantikroppar som reumatoidfaktor (RF) och antikroppar mot citrullinerade peptider,  ACPA, vilket är två så kallade markörer för RA. Forskarna upptäckte också att dessa personer i allmänhet insjuknade tidigare.
I studien visades också att rökning var en riskfaktor för att utveckla RA oberoende av vilken genvariant av PTPN22 personen bar på eller om man hade autoantikroppar i blodet.

Muterat ACPA ger mer inflammation

I en analys av olika undergrupper av ACPA hos RA-patienter upptäcktes det att en viss typ, riktade mot muterat citrullinerat vimetin, anti-MCV, var associerat med en mer aktiv sjukdom vad det gällde inflammatoriska faktorer. Vid röntgenundersökningar av patienternas leder kunde man dock inte hitta några samband mellan speciella typer av ACPA och sjukdomens framskridande utan de var alla likvärdiga för röntgenprogressionen.

Vad händer i framtiden?

– Just nu studerar jag till läkare och jobbar 25 procent med forskning som förste forskningsingenjör på reumatologen där jag arbetar vidare med att försöka identifiera faktorer av betydelse för att få RA. Jag vill gärna kombinera läkaryrket med forskningen även i framtiden.

Mer information

Titel: Pathogenetic factors of importance for the development and progression of rheumatoid arthritis.
Författare: Förste ingenjör och medicine doktor Heidi Kokkonen vid Institutionen för folkhälsa och Klinisk medicin/Reumatologi vid Umeå Universitet.

På sidan xii i avhandlingen finns en svensk sammanfattning
Länk till diagnossidorna om RA

Relaterade artiklar

Visa fler