Inflammationer i vävnader utanför lederna; riskfaktorer och konsekvenser

Inflammationer i vävnader utanför lederna, exempelvis i hud, lungor och ögon kallas extraartikulära manifestationer. Ungefär 30-40 % av personer med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) får reumatiska knölar (noduli). Och ungefär 1 % får allvarligare manifestationer. De nya effektiva behandlingar som utvecklats mot RA förbättrar sjukdomsaktivitet och ledförstörelse men effekten på extraartikulära manifestationer är okänd. 
Genom att följa en stor grupp RA-patienter var målet att ta reda på hur många som får extraartikulära manifestationer och följa deras sjukdomsutveckling. Allt för att identifiera riskfaktorer för svår sjukdomsutveckling och dess konsekvenser.

Nytta för personer med reumatisk sjukdom

Eftersom sjukdomsförloppet varierar väldigt mycket mellan RA-patienter finns ett stort behov att finna tillförlitliga riskfaktorer för allvarlig sjukdom. Det gäller att kunna välja ut de patienter som behöver kraftfull läkemedelsbehandling men också att undvika att överbehandla dem som har en god prognos redan från början 

Reumatiska noduli och rökning

I den första studien undersöktes frekvensen av reumatiska noduli och relationen till rökning.
Av patienterna hade 7 % reumatiska noduli. Risken för att få reumatiska noduli tidigt var starkt förknippad med rökning, men endast för dem med positiv reumatoidfaktor. Det fanns inte någon relation till antalet cigaretter eller hur länge man rökt framkom inte. Snusning tycktes inte heller påverka risken.

Riskfaktorer

Den andra studien lade fokus på möjliga riskfaktorer för allvarliga extraartikulära manifestationer.
Rökning, hög sjukdomsaktivitet och positiv reumatoidfaktor vid RA-debut ökade risken tidigt i sjukdomsförloppet. Fortsatt hög sjukdomsaktivitet och funktionsnedsättning under de två första sjukdomsåren var starkt förknippat med svåra extraartikulära manifestationer.
Det är viktigt att snabbt minska sjukdomsaktiviteten vid nydiagnostiserad RA.

Prediktion

Den tredje studien undersökte om reumatiska noduli vid sjukdomsdebut kunde förutse framtida röntgenförändringar.
Reumatiska noduli var en sådan markör för tilltagande röntgenförändringar under de första fem sjukdomsåren. Antikroppar mot citrullinerade peptider och röntgenförändringar var de enda oberoende riskfaktorerna för fortskridande röntgenförändringar.

Läkemedelsbehandling

I den fjärde studien analyserades om behandling med ett första biologiskt läkemedel (TNF-hämmare) ökade risken för extraartikulära manifestationer
I denna studie fann man en lägre frekvens av sådana efter behandling.

Slutsats

Risken för extraartikulära manifestationer ökar med: Rökning, fortgående hög sjukdomsaktivitet och funktionsnedsättning samt förekomst av reumatoidfaktor i blodprover. Man fann ett samband mellan reumatiska noduli och tilltagande röntgenförändringar. Behandling med TNF-hämmare verkade minska förekomsten av extraartikulära manifestationer.

Framtid

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin fortsätter sina forskningsstudier inom samma område och hon vill utvidga den mer mot benskörhet (osteoporos). Benskörhet är ett stort problem för många människor företrädesvis kvinnor. För personer med reumatisk sjukdom är osteoporos ofta en sekundär sjukdom dels beroende på inflammation och kortisonbehandling, men också på minskade möjligheter att få den fysiska belastning på skelettet som behövs för att benuppbyggnaden ska vara större än bennedbrytningen.

Titel: Extra-articular Rheumatoid Arthritis; Risk Factors and Consequences

Författare: Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, reumatolog och medicine doktor som arbetar på Reumatologkliniken vid Falu lasarett.

Läs mer:

Följ länken om du vill du läsa den engelska sammanfattningen 

Här kan du läsa mer om ledgångsreumatism

Relaterade artiklar

Visa fler