Forskningsråd

I Reumatikerförbundets forsknings- och insamlingsverksamhet ingår Forskningsrådet. Det är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer, insamling av pengar till fonden med mera.

FORSKNINGSRÅDET 2018-2021

Ordförande i rådet:

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande. 
Biträdande ordförande:
Lars Klareskog, professor, reumatolog Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Hans Carlsten, professor, reumatolog Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avd för Reumatologi, Göteborg.


Övriga ledamöter:

Anders A Bengtsson, professor, reumatolog, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Stefan Bergman, professor, allmänläkare, FoU-Centrum Spenshult.
Mathilda Björk, docent, arbetsterapeut, Länskliniken för reumatologi, Linköping.
Ingiäld Hafström, professor, reumatolog, Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
Lennart Jacobsson, professor, reumatolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Per-Johan Jakobsson, professor, reumatolog, vetenskaplig sekreterare i SRF.
Solbritt Rantapää Dahlqvist, professor, reumatolog, Reumatologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus Umeå.
Ewa Roos, professor, fysioterapeut, Institut for Idræt og Biomekanik, Odense, Danmark.
Lars Rönnblom, professor, reumatolog, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala.
Arkan Sayed-Noor, docent, ortoped, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Thomas Skogh, professor, reumatolog, ordförande Vetenskapliga Nämnden, Linköpings universitetssjukhus.
Elisabet Welin, biträdande professor, sjuksköterska, Linköpings universitetssjukhus.

Reumatikerförbundets personalrepresentanter:

Li Alemo Munters, forskningschef
Suzanna Jansson,forskningskoordinator

Relaterade artiklar

Visa fler