Om Reumatikerfonden

Reumatikerförbundet lägger stor vikt vid forsknings- och insamlingsfrågor. I Reumatikerförbundets forskningsorganisation ingår: Forskningsrådet och Vetenskapliga nämnden.

I Reumatikerförbundets forsknings- och insamlingsverksamhet ingår Forskningsrådet. Det är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer, insamling av pengar till fonden med mera.

För att bedöma de ansökningar som kommer till fonden har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden.

Ett av de områden som Reumatikerförbundet månar speciellt mycket om är forskningen. Reumatikerförbundets arbete för ökad forskning har direkt bäring på båda avsnitten i visionen, Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.