Verksamhets- och aktivitetsplan för forskningen

Ett av de områden som Reumatikerförbundet månar speciellt mycket om är forskningen. Reumatikerförbundet verkar för mer resurser från samhället, andra forskningsfinansiärer och genom egna insatser till forskning kring reumatiska sjukdomar och dess konsekvenser.

Reumatikerförbundets verksamhetsplan för forskningen 2013 - 2017

Forskning för ökad kunskap

Reumatikerförbundets stödjer forskning som

 • präglas av långsiktighet
 • är patientnära
 • belyser riskfaktorer
 • behandlar individens aktivitet och delaktighet i samhället.

Det är också viktigt att stödja forskning om

 • sjukdomsmekanismer
 • diagnos- och utvärderingsmetoder
 • behandlingseffekter
 • läkemedelseffekter
 • komplexa vård- och rehabiliteringseffekter
 • samt hälsoekonomisk forskning viktig att stödja.

Reumatikerförbundet stödjer forskning som avser inflammatoriska reumatiska sjukdomar, artros och långvarig smärta från rörelseorganen samt icke traumatiska kroniska ryggsjukdomar.

2017 har Reumatikerförbundet ökat kunskapen om rörelseorganens sjukdomar så att de finns som särskilda forskningsområden i såväl forskningspropositionen som i EU`s Horizon 2020, det vill säga EU:s nästa forskningprogram/forskningsbudget för perioden 2014-2020.

Brukarmedverkan en självklarhet

Synen på brukare och patienter ändras och det blir alltmer uppenbart att brukarens och patientens kunskap är en viktig källa för att utveckla olika verksamheter inom vård och forskning. Reumatikerförbundet vet hur det är att leva med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Därför ska fler modeller och exempel lyftas fram för brukarmedverkan och brukarinflytande som kan tillämpas inom både vård och forskning.

2017 är brukarmedverkan en självklar del i vård och forskning.

Stärka varumärket Reumatikerfonden

För att på sikt bli en större och mer välkänd insamlingsorganisation behöver Reumatikerförbundet arbeta för att Reumatikerfonden som varumärke blir mer känt.

2017 har Reumatikerförbundet ökat insamlingen till Reumatikerfonden med 25 %. Genom ett strategiskt varumärkesstärkande arbete är Reumatikerfonden betydligt mer känd bland allmänheten och Reumatikerförbundet ses både som medlems- och insamlingsorganisation.

AKTIVITETSPLAN FORSKNING 2013

Reumatikerförbundet mobiliserar resurser till forskning för att lösa reumatismens gåta.

För att nå detta mål ska Reumatikerförbundet 2013:

 • Genom internationellt arbete via NRR, Eular och Pare agera för att EU:s Horizon 2020,  avseende rörelseorganens sjukdomar i Europa tillämpas.
 • Genom att prioritera artros som ett av områden inom forskningen.
 • Genom en telefonkampanj ska andelen autogirogivare och beloppen bland månadsgivare öka.

NRR; Nordiskt Reumaråd, Eular; European League Against Rheumatism, PARE; People with arthritis/rheumatism in Europe.

Relaterade artiklar

Visa fler