Vetenskapliga nämnden

För att bedöma de ansökningar som kommer till fonden har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden.

Den består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden med professor Thomas Skogh som ordförande. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året. Nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Så här bedöms forskningsprojekten:

  • Betydelse för reumatiker
  • Betydelse ur reumatologisk synvinkel, med särskild hänsyn till klinisk reumatologi
  • Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder
  • Forskarens/handledarens kompetens
  • Vetenskaplig rapportering för projekt som fått stöd tidigare (många projekt pågår i flera år)
  • Det sökta projektets behov av forskningsanslag från Reumatikerförbundet (många söker och får anslag från andra håll).

Det går INTE att se nivån på beviljade anslag som gradering av projektens kvalitet eller angelägenhetsgrad.

Vetenskapliga nämnden 2016–2017 består av:

Thomas Skogh, ordförande professor, reumatolog, Linköping
Anders Broström, professor i omvårdnad, Jönköping
Anders Fasth, professor i pedriatisk immunologi, Göteborg
Helena Forsblad d’Elia, professor, reumatolog, Umeå
Sören Jacobsen, professor, reumatolog, Köpenhamn
Karl Michäelsson, professor, ortoped, Uppsala
Tom Pettersson, professor, reumatolg, Helsingfors
Gunnel Sandqvist, docent, arbetsteraspeut, Lund
Gunnevi Sundelin, professor i sjukgymnastik, Umeå
Elvar Theodorsson, professor i klinisk kemi, Linköping
Anders Örn, professor, mikrobiolog, Stockholm 

Från Reumatikerförbundets kansli nämndens sekreterare, forskningshandläggare Yvonne Enman mig samt forskningschef Li Alemo Munters.

Relaterade artiklar

Visa fler