Vetenskapliga nämnden

För att bedöma de ansökningar som kommer till fonden har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden.

Den består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden med professor Thomas Skogh som ordförande. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året. Nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Så här bedöms forskningsprojekten:

  • Betydelse för reumatiker
  • Betydelse ur reumatologisk synvinkel, med särskild hänsyn till klinisk reumatologi
  • Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder
  • Forskarens/handledarens kompetens
  • Vetenskaplig rapportering för projekt som fått stöd tidigare (många projekt pågår i flera år)
  • Det sökta projektets behov av forskningsanslag från Reumatikerförbundet (många söker och får anslag från andra håll).

Det går INTE att se nivån på beviljade anslag som gradering av projektens kvalitet eller angelägenhetsgrad.

Vetenskapliga nämnden 2018–2021
Thomas Skogh, ordförande professor, reumatolog Linköping
Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet
Anders Broström, professor i omvårdnad, Jönköping
Anders Fasth , professor i pediatrisk immunologi, Göteborg
Helena Forsblad d’Elia, professor, reumatolog, Umeå
Sören Jacobsen, professor, reumatolog, Köpenhamn
Tom Pettersson, professor, reumatolog, Helsingfors
Gunnel Sandqvist, docent, arbetsterapeut, Lund
Gunnevi Sundelin, professor i sjukgymnastik, Umeå
Elvar Theodorsson, professor i klinisk kemi, Linköping
Johan Rönnelid, biträdande professor, immunolog, Uppsala
Roger Hesselstrand, docent, reumatolog, Lund

Reumatikerförbundets personalrepresentanter:
Li Alemo Munters, forskningschef
Yvonne Enman , forskningshandläggare/nämndens sekreterare
Suzanna Jansson, forskningskoordinator

Relaterade artiklar

Visa fler