Vetenskapliga nämnden

För att bedöma de ansökningar som kommer till fonden har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden.

Den består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden med professor Thomas Skogh som ordförande. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året. Nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Så här bedöms forskningsprojekten:

  • Betydelse för reumatiker
  • Betydelse ur reumatologisk synvinkel, med särskild hänsyn till klinisk reumatologi
  • Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder
  • Forskarens/handledarens kompetens
  • Vetenskaplig rapportering för projekt som fått stöd tidigare (många projekt pågår i flera år)
  • Det sökta projektets behov av forskningsanslag från Reumatikerförbundet (många söker och får anslag från andra håll).

VETENSKAPLIGA NÄMNDEN 2018-2021

Thomas Skogh, ordförande professor, reumatolog Linköping
Anders Broström, professor i omvårdnad, Jönköping
Anders Fasth , professor i pediatrisk immunologi, Göteborg
Helena Forsblad d’Elia, professor, reumatolog, Umeå
Søren Jacobsen, professor, reumatolog, Köpenhamn
Tom Pettersson, professor, reumatolog, Helsingfors
Gunnel Sandqvist, docent, arbetsterapeut, Lund
Gunnevi Sundelin, professor i sjukgymnastik, Umeå
Elvar Theodorsson, professor i klinisk kemi, Linköping
Johan Rönnelid, biträdande professor, immunolog, Uppsala
Roger Hesselstrand, docent, reumatolog, Lund

Reumatikerförbundets personalrepresentanter:
Li Alemo Munters, forskningschef
Suzanna Jansson, forskningskoordinator

Uppdaterad 2019-06-28

Relaterade artiklar

Visa fler