Grafisk profil

Från och med den 15 mars 2018 ser Reumatikerförbundet annorlunda ut i färg och form. Vårt tidigare gröna R är ersatt av ett nytt märke som innehåller hela vårt namn. Vi byter också typsnitt och bildmanér på alla trycksaker och digitala publikationer, och vi får en ny domän till vår hemsida som nu har adressen www.reumatiker.se.

Här laddar vi upp alla dokument som ditt distrikt/förening behöver för att kunna följa den nya grafiska profilen. Här hittar du också information om den nya grafiska profilen och varför vi byter. Särskild information finns också för dig som är samarbetspartner eller leverantör.

Varför byte av grafisk profil?
Bakgrunden till profilbytet är att den tidigare inte fungerade effektivt, och därför inte användes av organisationen. Med den nya profilen ser vi också till att vi syns bättre i ett medielandskap som alltmer domineras av skärmar istället för papper. Den nya grafiska profilen har en stark tydlighet som fungerar effektivt i digitala medier. Syns vi bättre når vi lättare fram med vårt budskap – att reumatiska sjukdomar är allvarliga och drabbar många människor i alla åldrar och att det behövs mer resurser för rehabilitering, vård och forskning. 

Vill du veta mer?
Ladda gärna ner informationfilerna. I dokumentet frågor och svar får du svar på de allra vanligaste frågorna. Du är också välkommen att kontakta Reumatikerförbundets kommunikationsavdelning för att få svar på dina frågor.

Om märket
Märket finns att ladda ner i flera olika format. Bland annat för tryck och för skärm. 

Hur använder jag Wordmallen?
1. Öppna dokumentet.
2. Klicka på aktivera redigering längst upp.
3. Dubbelklicka på det fält du vill ändra i.

Relaterade artiklar

Visa fler