Internationellt

Reumatikerförbundet samarbetar med de andra nordiska reumatikerorganiationerna genom Nordiskt Reumaråd, NRR.

Inom Europa sker det mesta samarbetet inom EULAR/PARE, där PARE är patientorganisationen inom EULAR.

En viktig del av det internationella arbetet är utvecklingsarbete med andra länder.