Europeiskt samarbete

Inom Europa sker det mesta samarbetet inom EULAR/PARE, där PARE är patientorganisationen inom EULAR.

Samarbeten och kunskapsspridning

Reumatikerförbundet är också medlem i en rad diagnosspecificerade europeiska organisationer. Här kan man dela erfaranheter, sprida nya rön om sjukdomar och behandling och delta i gemensamma kampanjer. 


Kort presentation om våra samarbeten

EULAR

EULAR, The European League against Rheumatism, har sin årliga kongress på olika ställen i Europa. År 2016 ägde den rum i London. Reumatikerförbundet har en invald representant i standing committee och deltar varje år på kongressen.

Årets kongress var en stor framgång och Reumatikerförbundet deltog med föredrag och presentationer.

Läs mer om EULAR här.
Läs Rapport från EULAR här.
Läs och se filmen från Mötet i Sofia som hölls 15–17 april 2016. Gå in här.

Edgar Stene Prize Competition

Edgar Stene Prize Cometition är en uppsatstävling som arrangeras varje år av EULAR och PARE (The European League Against Rheumatism och People with Arthritis/Rheumatism in Europe). Temat för tävlingen är "Att leva med reumatism".

Varje land får skicka ett bidrag. Reumatikerförbundet samlar in de svenska bidragen och väljer med hjälp av en jury vilken uppsats som ska gå vidare till EULAR.
 Vinnaren av hela uppsatstävlingen blir (av EULAR) bjuden till EULAR:s årliga kongress.

2017 valde Reumatikerförbundet att skicka Najah di Zazzos uppsats vidare till EULAR. Här kan du läsa hennes bidrag.

2018 valde Reumatikerförbundet att skicka Monika Wolfert Rudbergs berättelse vidare till EULAR. Här kan du läsa hennes berättelse. 

PARE

PARE står för People with Arthritis/Rheumatism in Europe och är patientorganisationen inom EULAR, den europeiska samarbetsorganisationen för påverkansarbete och informationsspridning i reumatiska frågor.

Läs mer här.

ASIF

ASIF, Ankylosing Spondylitis International Federation, träffas vartannat år.

Läs mer om ASIF här.

ENFA

ENFA, European Network of Fibromyalgia Association, har sedan starten varit engagerad i bildandet av en europeisk organisation för patienter med kronisk smärta; PAE, Pain Alliance Europé. 

Läs mer om ENFA här.

LUPUS EUROPE

LUPUS Europe arbetar för att sprida kunskap om SLE genom att informera allmänhet och sjukvård och har som mål att alla som har SLE ska garanteras god hälso- och sjukvård. 

Läs mer om LUPUS Europe här.

IOF

IOF EU, Osteoporosis Consultation Panel och IOF, International Osteoporosis Foundation samlar patientföreningar från hela världen för att dela erfarenheter om osteoporos. Ett resultat av föreningarnas arbete är att OsteoLink, världens första sociala media för osteoporos, startades. 

Läs mer om IOF här

FESCA

FESCA, Federation of European Scleroderma Associations, arbetar för människor med sklerodermi och dess anhöriga.

Det finns instiftat internationella dagar för en del sjukdomar och diagnoser Detta för att sprida kunskap och informera allmänhet och beslutsfattare.

Läs mer om FESCA här.

EHTEL

EHTEL, European Health Telematics Association, ger expertråd och utbildningsmöjligheter för personer och organisationer som arbetar inom området för digital sjukvård. 

Läs mer om EHTEL här.

ACR

ACR: American College of Rheumatology.

Läs mer här.  

CYPLAR

Vi har också ett samarbete med Cyperns motsvarighet till Reumatikerförbundet där vi bland annat arrangerar en PatientPartnerutbildning. 

För att läsa mer och se film om vår PatientPartnerutbildning gå in här.

Årliga internationella arrangemang

SLE-dagen 10 maj

Fibro-dagen 12 maj

Skerodermi-dagen 29 juni

Internationell Reumatikerdagen 12 oktober

Osteoporos-dagen 20 oktober

Relaterade artiklar

Visa fler