Nordiskt samarbete

Reumatikerförbundet samarbetar med de andra nordiska reumatikerorganiationerna genom Nordiskt Reumaråd, NRR.

Samarbetet i Norden syftar i första hand till erfarenhetsutbyte och intressepolitiskt arbete kring gemensamma frågor i Norden. Samordningen sker via NRR och ordförandeskapet växlar mellan länderna. 2014-2015 är Sverige ansvarig för både ordförandeskap och sekretariat.

Relaterade artiklar

Visa fler