Intressepolitik

Rätt till rörelse - Valfråga 2018

Reumatikerförbundets valfråga 2018 handlar om allas rätt till rörelse. För att kunna vara i rörelse som reumatiker är rehabilitering helt avgörande. Den ska vara individuellt anpassad och kan till exempel bestå av klimatvård, träning i varmvattenbassäng eller teamrehabilitering på sjukhus. Tillgången till rehabilitering är olika idag, landsting, regioner och kommuner prioriterar olika, vilket leder till en ojämlik vård. På flera håll har till exempel möjligheten till klimatvård helt tagits bort. Ofta sägs anledningen vara att biologiska läkemedel gjort att man felaktigt tror att rehabilitering i form av träning och rörelse inte längre behövs.

Därför föreslår Reumatikerförbundet:

  • Inför ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd.
  • Inrätta en tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i varje kommun.
  • Inrätta en tjänst som rehabiliteringskoordinator i varje landsting.

Reumatikerförbundet har tagit fram foldern För allas rätt till rörelse som beskriver våra förslag hur flera ska få tillgång till rehabilitering.

Relaterade artiklar

Visa fler