Allehandan: Problematiskt om vårdmottagningar stängs

I en debattartikel i ÖA 18/4/TÅ 22/4 frågar majoriteten i landstinget vad som händer om Reumatikerförbundet får samma lobbyresurser som privata vårdföretag. Det är en delikat fråga som ger mersmak.

Vi skulle naturligtvis fortsätta driva våra intressepolitiska åsikter, bland annat om behovet av nationellt ansvar för digitaliseringen av e-journaler, om satsningar på patienters tillfrisknande i den rehabiliteringskedja som trots namnet inte innehåller rehabilitering, men också på att försäkra oss om att personer med reumatiska sjukdomar kan besöka läkare och få diagnoser i rimlig tid.Det innebär att politiska beslut blir problematiska om de leder till att vårdmottagningar stängs, oavsett om de är privata eller landstingsdrivna. Av allt att döma framstår beslutet att omarbeta regelboken för Vårdval Västernorrland, med syfte att begränsa vinstuttaget, som ett sätt att försämra förutsättningarna att vara privat vårdgivare i länet.Samtidigt är en tredjedel av alla vårdcentraler i länet privata. Många besöker dem. För Reumatikerförbundet spelar det mindre roll om vårdcentralen är privat eller landstingsdriven.Om målet är att säkra kvalitet och en väl utbyggd primärvård i hela länet samt bibehålla valfriheten, måste medlen vara nogsamt genomtänkta så att patienter inte drabbas av politikens eventuella nyckfullhet.

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

Läs insändaren i Allehandan

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler