Sätt inte all press på de sjuka

Reumatikerförbundet ordförande Anne Carlsson och TCO förbundsordförande Sture Nordh i en gemensam debattartikel i Aftonbladet. 

Sätt inte all press på de sjuka

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 2008-04-07

8 av 10 underkänner regeringens förslag att göra det svårare för personer med kroniska smärttillstånd och psykiska diagnoser att få ersättning vid sjukdom. Vi har undersökt hur svenskar i åldrarna 16-64 år ser på olika delar i förslaget. Vår undersökning en stor majoritet av det svenska folket delar den kritik som viktiga remissinstanser fört fram. Regeringens avsikt är att byta passiv sjukskrivning mot aktiv rehabilitering. Det är bra. Men förslaget innehåller nästan inga åtgärder som sätter press på de som ska ge rehabilitering, tex vårdgivare, arbetsgivare eller Försäkringskassan. Pressen på de sjuka ökar med förslaget, som riskerar slussas runt i systemet och utförsäkras till följd av de strängare reglerna.


Remissinstanserna har också kritiserat de krångliga reglerna med alla typer av undantag. Hur ska den sjuke känna till vad som gäller i framtiden? Att olika diagnoser får olika ersättning är 7 av 10 av de tillfrågade i vår undersökning kritiska emot. En särskilt utsatt grupp är de långtidssjuka om rehabiliteringen inte fungerar. Tre fjärdedelar av svenskarna är kritiska till att en person med ohälsa redan efter 6 månader riskerar att bli av med sin anställning och hänvisas till att söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden i hela landet.


En bortglömd grupp i regeringens förslag är de som inte har en fast heltidsanställning. Vem tar ansvar för rehabilitering av studerande, arbetssökande eller timanställda? Regering och riksdag måste ta den massiva kritiken på allvar. Ett nytt förslag behövs som tydliggör vårdgivarnas, arbetsgivarnas och inte minst Försäkringskassans skyldigheter. För det krävs en bred överenskommelse, tvärs över partigränserna. 7 av 10 vill också att regeringen ska göra upp med oppositionen i sjukförsäkringsfrågan.

Därför vädjar vi: Stanna upp och lyssna till svenska folket och på de erfarenheter och den kunskap som finns, exempelvis hos fackföreningarna och i handikapprörelsen. Se till att rehabiliteringsinsatserna finns på plats först, innan man sätter press på de sjuka individerna!

 

Anne Carlsson
Förbundsordförande Reumatikerförbundet

Sture Nordh
Förbundsordförande TCO

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler