Arbetarbladet m.fl: Forskning kan minska sjukskrivningarna

Reumatikerförbundet anser att forskning är nyckeln för att förstå hur de reumatiska sjukdomarna påverkar patienterna. Reumatikerförbundets 1:e vice ordförande Beryl Svanberg har tillsammans med Stiftelsen 'Forska! Sverige' skrivit en debattartikel i Arbetarbladet.

I Sverige är cirka en miljon människor drabbade av någon form av reumatisk sjukdom och nästan en på hundra lever med ledgångsreumatism. Bara i Gävleborg drabbades 64 personer år 2014.

Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, kan vara en mycket smärtsam sjukdom med stort personligt lidande. Om den inte upptäcks i tid och behandlas på rätt sätt, leder den nästan alltid till att lederna bryts ner, med sjukskrivning och förtidspension som följd. Risken att drabbas av samsjuklighet, exempelvis med hjärt-kärlsjukdomar, är dessutom stor. I Sverige är samhällskostnaderna för ledgångsreumatism närmare sex miljarder kronor per år där sjukskrivning och förtidspensionering utgör nästan 60 procent.Forskning är vägen fram för att tackla denna utmaning. Genom medicinsk forskning har till exempel nya biologiska läkemedel utvecklats som revolutionerat behandlingen. På 80-talet kunde endast 20 procent av patienterna leva ett normalt liv efter en tids sjukdom och 60 procent var mer eller mindre helt hjälpberoende. Med biologisk behandling har chansen att återfå arbetsförmågan ökat markant, särskilt om den påbörjas tidigt. Inom ett år sjunker sjukskrivningarna med nästan 30 procent.

Tyvärr är det fortfarande en tredjedel som inte svarar på den biologiska behandlingen. Därför är en fortsatt satsning på medicinsk forskning oerhört viktig. Här är de svenska kvalitetsregistren och biobankerna en viktig källa till kunskap. Just nu pågår forskning för att med hjälp av dessa hitta sätt att identifiera sjukdomen tidigt. Biobankerna kan vara nyckeln till att förstå orsakerna till sjukdomen, individualisera behandlingen och kanske till och med hindra sjukdomen innan den hunnit bryta ut.

För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag bara två öre till medicinsk forskning. Vi anser att det är för lite – och väljarna håller med. Enligt Forska! Sveriges senaste Sifo-undersökning anser hela 85 procent i Norra mellansverige att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning ska dubbleras.Det finns alltså ett stort folkligt stöd för att öka satsningarna på medicinsk forskning. Detta hoppas vi att regeringen hörsammar i den forsknings- och innovationspropositionen som presenteras i höst.Genom att satsa på medicinsk forskning och utveckling av våra unika kvalitetsregister och biobanker får vi avgörande kunskap som kan förbättra vården. Det skulle kunna ge ovärderliga resultat för alla drabbade och dessutom sparade samhällskostnader – i Gävleborg och i Sverige.

Anna Nilsson Vindefjärdgeneralsekreterare Forska!Sverige
Solveig Wållberg Jonssonprofessor, FoU-ansvarig vid Reumatologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus
Beryl Svanberg1:e vice ordförande Reumatikerförbundet

Läs artikeln på Arbetarbladets hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler