Bostadsort ska inte avgöra om du har råd att vaccinera sig

För tre år sedan föreslog Folkhälsomyndigheten regeringen att personer med ett antal diagnoser och tillstånd ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocksjukdom. Så vitt vi känner till ligger förslaget fortfarande för beredning på regeringens bord.

Det är fortfarande upp till varje landsting/region att bestämma om kostnaden för patienterna. Priset för att vaccinera sig mot pneumokockinfektioner varierar kraftigt, från 495 kr i Jämtland/Härjedalen till noll kronor i Blekinge där det är gratis. Det är oacceptabelt att bostadsorten ska avgöra om du har råd att vaccinera dig eller inte. I en rapport till Folkhälsomyndigheten rekommen

deras att personer med tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller
behandling med TNF-alfahämmare och personer som är 65 år och äldre ska omfattas av ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. Även Sveriges reumatologer har
i sina riktlinjer lyft fram vikten av vaccination. Reumatikerförbundet anser att det är hög tid och av yttersta vikt att regeringen agerar nu för att förslaget ska bli verklighet. Att inte agera leder till ojämlik vård och onödigt lidande för de som inte har möjlighet att vaccinera sig i dag på grund av kostnaden. 
Lotta Håkansson Ordförande i Reumatikerförbundet 
Pia Lennberg Ordförande i reumatikerdistriktet Gävleborg 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler