Eskilstuna-Kuriren bl. a.: Artrospatienter får inte rätt information

Cirka 800 000 människor har artros i Sverige men många får varken rätt behandling eller korrekt information om sjukdomen. Nästan var 6:e artrospatient uppger att de inte har fått information om vad deras artros kan bero på och vad de kan göra för att lindra besvären. Det är något som Reumatikerförbundet jobbar för att förändra.

Förra året startade Reumatikerförbundet och Netdoktorn en informationskampanj för att öka kunskapen om artros. Informationskampanjen har gett oss unika inblickar i hur vården för artrospatienter fungerar.

Artros är den vanligaste formen av reumatiskt ledsjukdom i Sverige. Det finns i dag inte någon behandling som botar sjukdomen, men en hel del att göra för att minimera symptomen. 34 procent av patienterna som fått diagnosen artros har ändå inte fått rådgivning kring livsstilsfaktorer som kan ha stor betydelse för hur sjukdomen utvecklas, som till exempel rökning, viktnedgång, och fysisk aktivitet. Reumatikerförbundet menar att med rätt kunskap om artros ökar chanserna för den som drabbas att få rätt vård.

Artrospatienter får ofta felaktigt höra att deras besvär beror på förslitningar eller att det helt enkelt är något som kommer med åldern, något som man får lära sig att leva med. Dessa besked är helt felaktiga. Fysisk träning kan nämligen förändra livet för artrospatienter. 

Runtom i Sverige finns därför artrosskolor, där fysioterapeuter hjälper individen att ta fram ett individuellt träningsprogram. Man kan på vissa skolor också få möjlighet att träffa en informatör från Reumatikerförbundet som levt länge med sjukdomen och som kan ge bra information om hur det är att leva med artros. Artrosskolorna har visat sig vara mycket framgångsrika men alldeles för få har tillgång till dem. Det har till stor del att göra med att patienterna inte blir informerade om att artrosskolorna finns när de väl kommer till primärvården. I vår undersökning visar det sig att hela 63 procent av patienterna med diagnosticerad artros inte ens fått ett erbjudande att delta i en artrosskola och vi ser även att endast en fjärdedel av artros patienterna deltar i en artrosskola vilket är på tok för få, det är till och med färre än vi trodde. Artrospatienter är också en grupp som, vad vi kan tolka, självmedicinerar med olika smärtstillande preparat, både de som finns receptfritt på apotek och naturläkemedel. Vi misstänker även att opiater förskrivs till denna patientgrupp vilket inte alls är bra, eftersom det finns evidens för att opiater inte verkar på artrossmärtor. Allt detta sammantaget gör att det finns all anledning att kräva att kunskapen inom sjukvården ökar kring artros både vad gäller att få tydlig information om vad artros är och att det finns bra kunskap om hur den bör behandlas, som både ger smärtlindring, förbättrad fysisk aktivitet och därmed en ökad livskvalitet.

Beryl Svanberg,

1:e vice ordförande Reumatikerförbundet

Annkristin Lundin,

ordförande Reumatikerdistriktet Sörmland


Läs artikeln på Eskilstuna-Kurirens hemsida 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler