Eskilstuna-Kuriren bl. a.: Flexibilitet krävs för att reumatiker ska kunna jobba

Reumatikerförbundets regionala artikel om behovet av en flexibel arbetsplats publicerades i bland annat Eskilstuna-Kuriren.

Det finns dagar när kroppen känns bra och dagar när kroppen är fylld av smärta. Låt oss arbeta för att göra de bra dagarna fler och mer meningsfulla.

 Regeringen föreslår att sjukförsäkringens bortre tidsgräns ska tas bort. Enligt Försäkringskassan har den inte haft någon positiv effekt på antalet avslutade sjukfall. Endast några enstaka procent blev tillräckligt friska för att återgå i arbete.

Hittills har 80 000 personer utförsäkrats och av dessa är nästan tre av fyra kvinnor. Fler än tre av fyra av Reumatikerförbundets medlemmar är kvinnor och många av dessa har utförsäkrats. Att regeringen nu ser över de regler som skapat en osäker och ekonomiskt oförutsägbar framtid för många med kroniska sjukdomar är välkommet.

Samtidigt är viktigt att slå vakt om den grundläggande tanken bakom införandet av sjukförsäkringens bortre tidsgräns. Många personer med reumatiska sjukdomar vill kunna arbeta och tjäna sitt eget uppehälle. Därför är det angeläget att personer med begränsad arbetsförmåga kan kombinera rehabilitering och vård, med arbete. Det förutsätter att det finns en flexibilitet hos arbetsgivaren, i vårdkedjan och försäkringssystemen, men framför allt förståelse för att människor inte alltid kan prestera på topp hela tiden.Det finns dagar när kroppen känns bra och dagar när kroppen är fylld av smärta. Låt oss arbeta för att göra de bra dagarna fler och mer meningsfulla.

Anne Carlsson, Ordförande Reumatikerförbundet

Annkristin Lundin, Distriktsordförande Reumatikerdistriktet Sörmland

 

Läs artikeln i Eskilstuna-Kuriren.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler