Reumatikers sjukpenning drogs in

Försäkringskassan har fått nya instruktioner av regeringen. I regleringsbrevet för 2019 är sjukpenningtalet om 9 sjukdagar i genomsnitt per person och år borttaget.

Den förändringen välkomnar Reumatikerförbundet. Vi har på nära håll sett hur åtstramningarna i sjukförsäkringssystemen påverkat medlemmar som har reumatiska sjukdomar och som får sjukpenning.

Förra året visade en genomgång att andelen patienter med sjukdomar i rörelseorganen som fick sjukpenningen indragen ökat från knappt 2 procent till nära 18 procent. Kurvan hade inte ökat så brant för någon annan diagnosgrupp.
Det är inte rimligt att de största försämringarna av sjukförsäkringssystemen drabbar de som har kroniska sjukdomar. Att regeringen tar bort sjukpenning talet måste ses som ett steg i rätt riktning, ett steg närmare den trygghet som personer med reumatiska sjukdomar förväntar sig.
Vi förväntar oss att utvecklingen vänder och att färre personer med kroniska och reumatiska sjukdomar mister sin sjukpenning.
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Göran Löfqvist, ordförande reumatikerdistriktet Gotland

Läs debattartikeln på Gotlands Allehandas hemsida.

Debattartikeln har publicerats i flera tidningar.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler