Ja, vi samarbetar

Ja, vi samarbetar. En artikel om varför Reumatikerförbundet väljer att samarbete med olika organisationer och företag. 

Ja, vi samarbetar

Ja, Reumatikerförbundet samarbetar med olika organisationer och företag. Men det går aldrig att köpa Reumatikerförbundet till att föra någon annans talan. I Dagens nyheter framställer journalisten Fredrik Hedlund det som om förbundet var sponsrat och köpt av läkemedelsföretag. Fredrik Hedlund var inbjuden till Reumatikerförbundets kansli för att få all information om samarbetsavtal och den verksamhet vi bedriver. Han har inte varit här. 

Reumatikerförbundet har samarbetat med läkemedelsföretag sedan 1999. På förbundsstämman beslutades det om en policy för hur förbundets samarbete med företagen ska vara. I anslutning till policyn togs också informationen ”Samarbete med företag – Information och handledning för distrikt och föreningar”. Senaste revideringarna gjordes 2007.

Varför samarbetar Reumatikerförbundet med företag?

Främst för att kunna göra ännu fler verksamheter för medlemmarna och deras anhöriga. Det kan röra sig om allt ifrån att utbilda gymnastikledare till att ta fram ett skriftligt informationsmaterial, till exempel cirkelmaterialet Av egen kraft” som är ett populärt material under begreppet ”hjälp till självhjälp”. 

Ett av de första samarbetena och som fortfarande är aktuellt är Reumainformatörerna. Det är ett projekt som verkligen gör skillnad för den som söker vård. Att tidigt upptäcka en diagnos skapar bättre förutsättningar att hämma utvecklingen av sjukdomen.

Klarar sig inte Reumatikerförbundet utan pengar från företagen?

Jo absolut. Ingen ordinarie verksamhet är finansierad via företagssamarbeten. Förbundet har medlemsavgifter, stadsbidrag och andra projektbidrag från till exempel Arvsfonden. 

Vill du ha mer information så kontakta oss gärna!

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler